1145 RIK Ferdselsprøvekurs

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan trene opp en hund på en lystbetont måte ved å utnytte hundens naturlige atferd. Kurset tar for seg alle øvelsene i Ferdselsprøven(FP) og gir et godt grunnlag for videre trening av hund, rettet mot konkurranse og prøver.
Det er en målsetting at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i og bestå en Ferdselsprøve(FP). Ferdselsprøven(FP) er inngangsbilletten til alle prøvetypene innen RIK(Regler for Internasjonale Konkurranser).
Deltakerne skal også lære å føre hunden frem til prøve og kunne presentere seg og sin hund for prøvedommer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere med hund som minimum har gjennomført valp- og unghundkurs og som er eldre enn 12 mnd. Deltagerne bør ha som et mål å delta på Ferdselsprøve(FP) etter endt kurs.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Teori med vekt på ”Bruk av forsterker”, ”Adferd og læring”, ”Regelverk”.

Stikkord
Frammøte uten hund. Første kveld er kun teori. Kursdeltagerne får utlevert kursmappe med sammendrag fra teorikvelden og utdrag fra RIK regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Demo av hele ferdselsprøven.

Stikkord
Orientering om gjennomføringen og organiseringen av kurskveldene. Gjennomgang av noen enkle øvelser for å få et inntrykk av deltakernes nivå - og gi instruksjon. Kontakttrening, bruk av forsterker, Lineføring(utgangsstilling, to skritt og holdt, vendinger)

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kontakttrening.

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: Praktisk demo på innlæringsveien. Bruk øvelsen ”sitt” og ”sitt og bli”. Med spesiell vekt på viktigheten av alle faser i oppbyggingen av en øvelse. Gjennomgang av Vesenstest. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Sitt under marsj”, ”Springmarsj” og ”Sakte marsj”

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Sitt under marsj”, ”Springmarsj” og ”Sakte marsj” Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Innkomst foran

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Innkomst foran”, husk å dele øvelsen opp i to hovedmomenter Innlæring av øvelsen ”Dekk” med vekt på hurtig ned dekk. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Dekk fra holdt” og ”Bli liggende”.

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Dekk fra holdt” og ”Bli liggende”. Legg spesielt vekk på å gjøre hunden trygg i øvelsen, ”Bli liggende”. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Dekk under marsj”.

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Dekk under marsj”. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Innkalling fra Dekk” og ”Gå i gruppe”.

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Innkalling fra Dekk” og ”Gå i gruppe”. Skuddtrening. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

9. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Lineføring” og ”Dekk med forstyrrelser”,

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Lineføring” og ”Dekk med forstyrrelser”, full øvelse. Deltagerne gjennomgår begge øvelsene først uten hund. Repeteres etter behov. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

10. samling
Timer med lærer: 2
Tema
”Sitt under marsj” og ”Dekk under marsj med innkalling”, full øvelse.

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: ”Sitt under marsj” og ”Dekk under marsj med innkalling”, full øvelse. Deltagerne ledes inn i øvelsene og øver deretter enkeltvis på nye momenter. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

11. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Repetisjon av tidligere innlærte øvelser. Miljøtrening

Stikkord
Kontakttrening. Kontroll av lekse. Praktisk øvelse med instruksjon. Gjennomgang av nye momenter: Hver kursdeltager gjennomfører hele lydighetsdelen av ferdselsprøven som en test og får tips om videre trening på eventuelt svake øvelser. Miljøtrening, trafikk, syklist, jogger og andre hunder.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

12. samling
Tema
Ferdselsprøve med godkjent dommer, test eller offisiell

Stikkord
Ferdselsprøve(FP). Her gjennomføres en offisiell Ferdselsprøve(FP) for godkjent dommer. Før kursstart plukker man ut egnede prøver i nærområde som det kan være aktuelt å melde seg på etter gjennomført kurs. Kursdeltagerne blir informert om tid og sted ved kursstart.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset bygger på ”Din Hund” og ”Din Hund Fortsetter” av Sven og Gunvor K. Järverud, samt eget leksjonsopplegg med samme grunnprinsipper.
Kurset gjennomføres som lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis hvor elevene også lærer å observere egen og andres hunder med tanke på feilsøking og korrigering i en gitt øvelse eller moment. Kurset prøver også å vise elevene om viktigheten av et ansvarsbevisst hundehold og et godt lederskap.
Elevene får også en innføring i generelle lover og regler som du må forholde deg til som hundeeier. I kursmappa finner man også adressene til nettsidene til NKK og NSchK.
NSchK Kursmodell

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærerkrefter med god faglig bakgrunn - erfaring med egen hund i konkurranser på høyt nivå, fortrinnsvis med instruktørutdannelse i regi av NKK eller Forsvarets Hundskole(FHSK), begge med nivå Trinn I eller høyere.

Avsluttende prøve/eksamen

RIK Ferdselsprøve

Utfyllende opplysninger

Samling 12 er Ferdselsprøve med godkjent dommer , test eller offisiell. Denne samlingen er satt til 3 timer med lærer. Samlingen er ikke tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven, da prøver og eksamner ikke regnes som opplæring.
En del av teorien kan gis som samtidig elektronisk kommunikasjon.