1143 Volleyball

Godkjent for 4–20 timer  |  4–22 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære seg grunnleggende teknikker og ferdigheter innenfor volleyball. Øve og bli en bedre volleyballspiller, med fokus på samarbeid og god lagånd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 til 18 år.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Grunnleggende teknikker, lagspill og samarbeid, regler, spill / turnering.

Stikkord
- Oppvarming: løping, tilvenning med ballen, leiker. (Ca. 1 time)
- Grunnleggende teknikker: fingerslag, blokk, underarmsserve, overarmsserve. (Ca. 2. timer)
- Reglene i volleyball, dommerens oppgaver (ca. 1 time)
- Samarbeid, ulike samarbeidsøvelser, lagånd, motivasjon (ca. 1 time)
- Spilling av kamper (Ca. 3 timer)

Det vil bli lagt inn lunsjpause og små pauser underveis.

Arbeidsform og gjennomføring
Oppvarming: Ulike oppvarmingsleiker, deretter deles deltakerne inn i grupper på tre for balltilvenning.
Grunnleggende teknikker: Instruktøren demonstrerer de ulike teknikkene. Deltakerne blir indelt parvis der de trener på ulike slag, både med nett og uten. Instruktør går rundt og observerer / hjelper til.
Reglene i volleyball: Instruktør forklarer, kursdeltakerne deltar aktivt. Deltakerne får sjansen til å prøve seg som dommer.
Samarbeidsøvelser: Ulike øvelser / kokurranser der det kreves godt samarbeid for å lykkes. Inndeling av lag og laging av kamprop.
Kamper: Deltakerne deles inn i lag og det spilles en miniturnering. De lagene som til enhver tid ikke spiller kamp, får prøve seg på andre ballaktiviteter: Fotball, landhockey osv. Dette for å skap variasjon i kursdagen.

Problemstillinger
- Det vil være variert nivå på kursets deltakere. Hvordan gjøre det lærerikt for alle? De flinkeste kan hjelpe de som trenger mer hjelp. De med mye erfaring kan prøve seg som dommere på kampene. - Hvordan skape god lagånd? motivasjon av hverandre, ros, samarbeid, ansvar.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Miniturnering med veiledning.

Stikkord
Det spilles en miniturnering, der lagene rullerer. Instruktør veileder mellom og under kamper. (Ca. 3 timer)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk spill. De som ønsker det kan prøve seg som dommere. Instruktør veileder mellom og under kamper.

Problemstillinger
- Hvordan ta i bruk teknikkene man har lært, under kamp? - instruktør gir tips og veiledning under veis.

Litteratur/materiell for deltakerne
Det deles ikke ut litteratur til kursets deltakere.

Krav til lærer/instruktør
Ha gode ferdigheter innenfor volleyballspill og teknikk. God oversikt over spillets regler. Være oppmerksom på hver enkelt deltakers ferdigheter og utvikling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det deles ikke ut litteratur til kursets deltakere.
"Volleyball er miljø" Prosjekthefte fra 4H Norge.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ha gode ferdigheter innenfor volleyballspill og teknikk. God oversikt over spillets regler. Være oppmerksom på hver enkelt deltakers ferdigheter og utvikling.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av Storkurset.