1141 Motor

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi kursdeltakerne opplæring i grunnleggende motor- og bilteknikk. Gjøre kursets deltakere kjent med bilmekanikeryrket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 til 18 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Demontering av en nyere, moderne turbodieselmotor

Stikkord
- Generell teori om bil og motor, med fokus på turbudieselmotor. (Ca. 2 time)
- Teknikk: Hvordan går man fram for å demontere en turbodieselmotor? (Ca. 2 timer)
- Praktisk: Demontering av turbodieselmotor. (Ca. 4 timer)

Små pauser og lunsj legges inn underveis.

Arbeidsform og gjennomføring
- All undervisning foregår ved bilene / motorene. Alt det teoretiske blir demonstrert og vist i praksis. Under hele kurset er det fokus på praktisk læring, det er ingen rene teoritimer. Deltakerne deles inn i små grupper, og instruktør går rundt og veileder.

Problemstillinger
- Hva er felles for alle motorer (hvordan har bilmotoren utviklet seg fram til i dag)
- Hva er spesifikt med en moderne turbodieselmotor? Gjennomgang av tekniske data på motoren.
- Hvordan går man fram ved en demontering: Gjennomgang trinn for trinn.
- Hva er de vanligste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker.
- Det vil være ulikt nivå på deltakerne. De deles inn i grupper etter erfaring. Den gruppen med mest erfaring vil få mulighet til å arbeide mye på egen hånd under demonteringen.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Bensindrevet bil

Stikkord
- Hvordan fungerer en bensindrevet bil kontra en dieseldrevet bil? (Ca. 1 time)
- Montering / demontering/ reparasjon av bensindrevet motor. (Ca. 2 timer)
Små pauser legges inn underveis.

Arbeidsform og gjennomføring
- Gjennomgang teori om bensindrevet bil. Instruktøren viser og demonstrerer. Deretter vil de ulike gruppene få arbeidsoppgaver med demontering, montering eller reparasjon. Arbeidsoppgavene tilpasses deltakernes motivasjon og kunnskapsnivå.

Problemstillinger
- Kursets deltakere skal lære forskjellen på biler drevet med dieselmotor og bensinmotor. Hva er likt? Hva er ulikt?
- Deltakerne skal lære om og prøve seg på vanlige reparasjoner på en bensinbil.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det vil bli utlevert et hefte med tekniske data på turbomotoren, samt forklaringer som omhandler dette. Heftet er laget av instruktøren.

Instruktør stiller med flere biler og motorer.
Det vil bli brukt aktuell litteratur fra forhandleren i distriktet, i tillegg til div. nettsider som omhandler bensin - og dieselmotorer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra bilmekanikeryrket og erfaring med undervisning av barn / ungdom.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av Storkurset.