1141 Motor

Mål

Gi kursdeltakerne opplæring i grunnleggende motor- og bilteknikk. Gjøre kursets deltakere kjent med bilmekanikeryrket.

Målgruppe

Ungdom fra 12 til 18 år

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Demontering av en nyere, moderne turbodieselmotor

Stikkord

- Generell teori om bil og motor, med fokus på turbudieselmotor. (Ca. 2 time)
- Teknikk: Hvordan går man fram for å demontere en turbodieselmotor? (Ca. 2 timer)
- Praktisk: Demontering av turbodieselmotor. (Ca. 4 timer)

Små pauser og lunsj legges inn underveis.

Arbeidsform og gjennomføring

- All undervisning foregår ved bilene / motorene. Alt det teoretiske blir demonstrert og vist i praksis. Under hele kurset er det fokus på praktisk læring, det er ingen rene teoritimer. Deltakerne deles inn i små grupper, og instruktør går rundt og veileder.

Problemstillinger

- Hva er felles for alle motorer (hvordan har bilmotoren utviklet seg fram til i dag)
- Hva er spesifikt med en moderne turbodieselmotor? Gjennomgang av tekniske data på motoren.
- Hvordan går man fram ved en demontering: Gjennomgang trinn for trinn.
- Hva er de vanligste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker.
- Det vil være ulikt nivå på deltakerne. De deles inn i grupper etter erfaring. Den gruppen med mest erfaring vil få mulighet til å arbeide mye på egen hånd under demonteringen.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Bensindrevet bil

Stikkord

- Hvordan fungerer en bensindrevet bil kontra en dieseldrevet bil? (Ca. 1 time)
- Montering / demontering/ reparasjon av bensindrevet motor. (Ca. 2 timer)

Små pauser legges inn underveis.

Arbeidsform og gjennomføring

- Gjennomgang teori om bensindrevet bil. Instruktøren viser og demonstrerer. Deretter vil de ulike gruppene få arbeidsoppgaver med demontering, montering eller reparasjon. Arbeidsoppgavene tilpasses deltakernes motivasjon og kunnskapsnivå.

Problemstillinger

- Kursets deltakere skal lære forskjellen på biler drevet med dieselmotor og bensinmotor. Hva er likt? Hva er ulikt?
- Deltakerne skal lære om og prøve seg på vanlige reparasjoner på en bensinbil.

Litteratur/materiell for deltakerne

Det vil bli utlevert et hefte med tekniske data på turbomotoren, samt forklaringer som omhandler dette. Heftet er laget av instruktøren.

Instruktør stiller med flere biler og motorer.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra bilmekanikeryrket og erfaring med undervisning av barn / ungdom.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det vil bli brukt aktuell litteratur fra forhandleren i distriktet, i tillegg til div. nettsider som omhandler bensin - og dieselmotorer.

Opplegg for evaluering

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av Storkurset.