1140 Avløser minikurs

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en innføring i hva avløsing i melkeproduksjonsbruk går ut på. De skal også få en forståelse av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktig å ha for en avløser. Kurset skal i tillegg være motiverende for kursdeltakerne, slik at næringen kan få nytte av arbeidskraften deres.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 - 18 år.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
HMS, KSL (Kvalitetssystem i landbruket), dyrevelferd, foring, melking, brunst, kalvestell, melkerobot.

Stikkord
- Gjennomgang av kursets innhold, bli kjent, utdeling av materiell. (1. time)
- Hva er en avløsers oppgaver? (1. time)
- Melketeknikk, visning av DVD. (1. time)
- Foring av ku og kalv (1,5 time)
- Brunst (1. time)
- Utflukt: omvisning i "Robotfjøs" (2,5 timer)

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk / praktisk rettet kurs med tilgang til fjøs. Instruktør benytter DVD og skriftlig materiell som inneholder mye bildemateriale.

Problemstillinger
Gjennom kurset legges det stor vekt på at deltakerne lærer seg de ulike teoriene og teknikkene grundig. Kurset innholder mye teori som skal gjøre deltakerne i stand til å etter hvert kunne gjøre de praktiske oppgavene som kreves av en avløser. Det brukes mye tid til samtaler i gruppa. Sentrale spørsmål som "hva kreves av en avløser" og ansvar diskuteres. - Hvordan overføre teori til praksis, er en sentral problemstilling. Deltakerne får anledning til å prøve ut det de har lært, på slutten av dagen.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Dyrevelferd, kalven , HMS og oppsummering av kurset.

Stikkord
- Dyrevelferd (ansvar for dyr) (1. time)
- Kalven (1. time)
- HMS og oppsummering av kurset (1. time)

Arbeidsform og gjennomføring
Teoriundervisning, samt praksis i fjøs.

Problemstillinger
- Dyrevelferd: Hvilket ansvar har man for dyrene som avløser, hvordan håndterer man dyr på riktig måte?
- Kalven: Ulike utfordringer med kalving og kalvens oppvekst. Hvilke problemer kan man støte på?
- HMS: Hvilke krav stilles?

Litteratur/materiell for deltakerne
NLT sitt kursopplegg for avløsere.Teorihefte. Deltakerne får utlevert hvert sitt hefte. Div utstyr fra fjøset vises fram og demonstreres.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NLT sitt kursopplegg for avløsere.Teorihefte. Deltakerne får utlevert hvert sitt hefte.
Div utstyr fra fjøset vises fram og demonstreres.
Kurset vil bruke NLT sitt kursopplegg for avløsere.
NLT står for Norske Landbrukstenester, og er medlemsorganisasjonen for avløserlagene og landbrukstjenestene i Norge.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Bonde med bred erfaring med dyr og fjøs.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av kurset. Questback sendes ut på e-post.