1140 Avløser minikurs

Mål

Deltakerne skal få en innføring i hva avløsing i melkeproduksjonsbruk går ut på. De skal også få en forståelse av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktig å ha for en avløser. Kurset skal i tillegg være motiverende for kursdeltakerne, slik at næringen kan få nytte av arbeidskraften deres.

Målgruppe

Ungdom fra 12 - 18 år.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

HMS, KSL (Kvalitetssystem i landbruket), dyrevelferd, foring, melking, brunst, kalvestell, melkerobot.

Stikkord

- Gjennomgang av kursets innhold, bli kjent, utdeling av materiell. (1. time)
- Hva er en avløsers oppgaver? (1. time)
- Melketeknikk, visning av DVD. (1. time)
- Foring av ku og kalv (1,5 time)
- Brunst (1. time)
- Utflukt: omvisning i "Robotfjøs" (2,5 timer)

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk / praktisk rettet kurs med tilgang til fjøs. Instruktør benytter DVD og skriftlig materiell som inneholder mye bildemateriale.

Problemstillinger

Gjennom kurset legges det stor vekt på at deltakerne lærer seg de ulike teoriene og teknikkene grundig. Kurset innholder mye teori som skal gjøre deltakerne i stand til å etter hvert kunne gjøre de praktiske oppgavene som kreves av en avløser. Det brukes mye tid til samtaler i gruppa. Sentrale spørsmål som "hva kreves av en avløser" og ansvar diskuteres. - Hvordan overføre teori til praksis, er en sentral problemstilling. Deltakerne får anledning til å prøve ut det de har lært, på slutten av dagen.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Dyrevelferd, kalven , HMS og oppsummering av kurset.

Stikkord

- Dyrevelferd (ansvar for dyr) (1. time)
- Kalven (1. time)
- HMS og oppsummering av kurset (1. time)

Arbeidsform og gjennomføring

Teoriundervisning, samt praksis i fjøs.

Problemstillinger

- Dyrevelferd: Hvilket ansvar har man for dyrene som avløser, hvordan håndterer man dyr på riktig måte?
- Kalven: Ulike utfordringer med kalving og kalvens oppvekst. Hvilke problemer kan man støte på?
- HMS: Hvilke krav stilles?

Litteratur/materiell for deltakerne

NLT sitt kursopplegg for avløsere.Teorihefte. Deltakerne får utlevert hvert sitt hefte. Div utstyr fra fjøset vises fram og demonstreres.

Krav til lærer/instruktør

Bonde med bred erfaring med dyr og fjøs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Kurset vil bruke NLT sitt kursopplegg for avløsere. NLT står for Norske Landbrukstenester, og er medlemsorganisasjonen for avløserlagene og landbrukstjenestene i Norge.

Opplegg for evaluering

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av kurset. Questback sendes ut på e-post.