114 Småkaker til jul - tradisjonsbaking

Godkjent for 13–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om ulike slag småkaker som er vanleg å bake til jul her i bygda vår og i Valdres. Lære å bake småkaker. Kjenne til at det frå gamalt av var vanleg å bake minst 7 slag småkaker til jul.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å vere med på dette i 4H, i alderen 12 - 18 år.

Innhold

1. samling

 • Førebuing til småkakebaking.
 • Kva slag kaker ynskjer vi å bake på 2. og 3. samling?
 • Kva treng vi av råvarer og utstyr?
 • Finne fram oppskrifter. Alle får kome med ynskja sine.
 • Finne ut om nokon av småkakeslaga må / bør lagast dagen føreåt.

2. samling

 • Baking av ulike småkaker som skal trillast ut og setjast på steikjebrett med teskei.
 • Alle får vere med å trille ut deig til kaker og å setje deig på steikjebrett med teskei.
 • Lære om korleis deigane må / bør vere om kakene skal trillast ut og korleis røra skal vere, om det skal setjast på steikjebrettet med teskei.
 • Alle får dele likt, det som vert baka.

3. samling

 • Baking av ulike slag småkaker som skal kjevlast.
 • Bruk av av kjevle; teori og praksis.
 • Alle får prøve å kjevle ut og steikje.
 • Lære om korleis deigane må / bør vere om dei skal kjevlast ut.
 • Finne ut om deigane bør lagast dagen føreåt, for at dei skal vere gode å kjevle.
 • Alle får dele likt, det som vert baka.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bruke gode, gamle oppskrifter som er utprøvde.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kurshaldar er Mat og helse-lærar ved skulen.

Utfyllende opplysninger

Dele ut evalueringsskjema når kurset er avslutta.