1138 Miniatyrskyting

Mål

Lære sikker våpenbehandling gjennom opplæring og instruksjon.
Lære om ulike skytestillinger.
Lære skyting med Kaliber 22.
Lære stell og puss av våpen.
Være til stede og observere utendørs konkurranse.
Opplæring / demonstrasjon i pistolskyting.

Målgruppe

Barn og ungdom fra 12 til 18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset vil foregå over to dager.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Skyting, våpenbruk og vedlikehold

Stikkord

- Våpenbehandling og sikkerhet (ca. 1 time)
- Teknikk og skytestillinger (ca. 2 timer)
- Praktisk skyting (ca. 4 timer)
- Stell og puss av våpen (ca. 1 time)

Det legges inn pauser ved behov.

Arbeidsform og gjennomføring

Våpenteori og praksis på innendørs bane. Instruktør demonstrerer vedlikehold og sikkerhet.

Problemstillinger

- Våpen og sikkerhet: Fokus på hvordan man oppfører seg i nærheten av og ved bruk av våpen.
Nøye gjennomgang av sikkerhetsregler.
- Teknikk og skytestillinger: Demonstrasjon / utprøving av ulike skytestillinger.
- Praktisk skyting: hvordan forbedre skytteregenskapene? Skyting og konkurranser på elektronisk blink. Fokus på konsentrasjon.
- Stell og puss av våpen: Våpenpuss blir demonstrert av instruktør.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Observasjon av utendørs konkurranseskyting og innendørs skyting

Stikkord

- Kursdeltakerne skal observere en utendørs skytekonkurranse med erfarne skyttere (ca. 1 time)
- Kurset avsluttes med praktisk skyting på innendørs bane og demonstrasjon / opplæring i pistolskyting.

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon på utendørs bane, samt praktisk skyting på innendørs bane.

Problemstillinger

- Observasjon av erfarne skyttere: teknikk, konsentrasjon. - Skyting på innendørs bane: Hva har vi lært? Hvordan oppnå best mulig konsentrasjon? Hvordan kan vi bli bedre? Spørsmålene drøftes i fellesskap.

3. samling

Litteratur/materiell for deltakerne

Materiell: Blanketter med siktebilder og avtrekk. Litteratur: hentes fra "Det frivillige skyttervesen" ved behov. Link: http://www.dfs.no/no/Fagstoff/

Krav til lærer/instruktør

Stor erfaring med skyting og våpenhåndtering fra skytterklubb. Erfaring med undervisning av barn og ungdom på frivillig basis.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Nettsidene til "Det frivillige skyttervesen". Link: http://www.dfs.no/

Opplegg for evaluering

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av Storkurset.