1138 Miniatyrskyting

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære sikker våpenbehandling gjennom opplæring og instruksjon.
Lære om ulike skytestillinger.
Lære skyting med Kaliber 22
Lære stell og puss av våpen
Være til stede og observere utendørs konkurranse
Opplæring / demonstrasjon i pistolskyting

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og ungdom fra 12 til 18 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Skyting, våpenbruk og vedlikehold

Stikkord
- Våpenbehandling og sikkerhet (ca. 1 time)
- Teknikk og skytestillinger (ca. 2 timer)
- Praktisk skyting (ca. 4 timer)
- Stell og puss av våpen (ca. 1 time)

Det legges inn pauser ved behov.

Arbeidsform og gjennomføring
Våpenteori og praksis på innendørs bane. Instruktør demonstrerer vedlikehold og sikkerhet.

Problemstillinger
- Våpen og sikkerhet: Fokus på hvordan man oppfører seg i nærheten av og ved bruk av våpen.
Nøye gjennomgang av sikkerhetsregler.
- Teknikk og skytestillinger: Demonstrasjon / utprøving av ulike skytestillinger.
- Praktisk skyting: hvordan forbedre skytteregenskapene? Skyting og konkurranser på elektronisk blink. Fokus på konsentrasjon.
- Stell og puss av våpen: Våpenpuss blir demonstrert av instruktør.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Observasjon av utendørs konkurranseskyting og innendørs skyting

Stikkord
- Kursdeltakerne skal observere en utendørs skytekonkurranse med erfarne skyttere (ca. 1 time)
- Kurset avsluttes med praktisk skyting på innendørs bane og demonstrasjon / opplæring i pistolskyting.

Arbeidsform og gjennomføring
Observasjon på utendørs bane, samt praktisk skyting på innendørs bane.

Problemstillinger
- Observasjon av erfarne skyttere: teknikk, konsentrasjon. - Skyting på innendørs bane: Hva har vi lært? Hvordan oppnå best mulig konsentrasjon? Hvordan kan vi bli bedre? Spørsmålene drøftes i fellesskap.

3. samling

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Materiell: Blanketter med siktebilder og avtrekk. Litteratur: hentes fra "Det frivillige skyttervesen" ved behov.
Link: http://www.dfs.no/no/Fagstoff/
Nettsidene til "Det frivillige skyttervesen".
Link: http://www.dfs.no/

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Stor erfaring med skyting og våpenhåndtering fra skytterklubb. Erfaring med undervisning av barn og ungdom på frivillig basis.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført en felles evaluering i etterkant av Storkurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset vil foregå over to dager.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.