1136 Tamfugltrening for fuglehunder - helgekurs

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal gjennom kurset få se og lære om hvordan man ved hjelp av tamfugl kan få en skolert og god fuglehund.\ Eieren skal lære hva han/hun skal legge vekt på i skoleringen av sin fuglehund. Hunden skal få erfaring med fugl.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fuglehundeiere som vil lære mer om hvordan og hva man bør gjøre i forbindelse med jaktskolering av en fuglehund.
Det er ellers ingen kompetansekrav til deltakerne.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Introduksjon, Dressur, Individuell skolering. Øving på delområder.

Stikkord
Leksjon 1. 2 t: Introduksjon, Dressur. Leksjon 2. 2 t: Individuell skolering. Øving på delområder.

Introduksjon til duetrening, hvorfor tamfugl? Litt om generell dressur med vekt på SITT og introduksjon av due for hundene. Oppsummering. Alle hundene får individuell skolering. Bruk av line og kontroll på hunden.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori/gjennomgang. Alle hundene får individuell skolering

Problemstillinger
Betydningen av grunndressur, hvorfor er SITT så viktig? Hvordan bruke due til opplæring ved å sette sammen delmomenter til en hel øvelse?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Leksjon 3. 2 t: Gjennomgang av treningsøkten. Bevisstgjøring av fører. Leksjon 4. 3 t: Individuell skolering. Oppsummering. Leksjon 5. 3 t: Individuell skolering. Sammensetting av delmomenter.

Stikkord
Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal tenke på i fuglehundens skolering m.m. Alle hundene får individuell skolering. Oppsummering. Jobbe uten line på hunden. Krav til lydighet i SITT og INNKALLING.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell skolering. Oppsummering.

Problemstillinger
Hvordan bevisstgjøre fører? Hvordan sette sammen delmomenter til fulle øvelser?

3. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Leksjon 6. 2 t: Gjennomgang av treningsøkten. Bevisstgjøring av fører. Leksjon 7. 4 t: Individuell skolering. Oppsummering.

Stikkord
Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal yenke på i fuglehundens skolering m.m. Vekt på "å lese hundens atferd". Alle hundene får individuell skolering. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell skolering. Oppsummering.

Problemstillinger
Komplette øvelser - krav til prestasjon og gjennomføring.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er utviklet en duefilm; Trening av fuglehunder - med Bertil Nyheim, 2013, som kan brukes som kursmateriell. I tillegg er det lagd ppt om emnet.
Det er utarbeidet ppt om emnet som finnes på NJFFs instruktørportal.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF - autorisert jakthundinstruktør trinn II eller en fylkesinstruktør i dressur.

Avsluttende prøve/eksamen

Det deles ut evalueringsskjema etter endt kurs.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ikke kvalifiserende og har ingen kunnskapstest.\Mesteparten av kurset forgår utendørs. Fredag kveld foregår innendørs, i tillegg er det behov for å være ute på dressurbanen for å introdusere duen som viltet. Lunch og teoriøkta mitt på dagen kan i godt vær holdes ute på feltet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.