1130 GPS

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Alle deltakerne skal kunne nyttigjøre seg GPS, dvs sette opp enheten riktig, få innføring i ord og utrykk på enheten, lære om koordinatsystem for landbaserte kart, legge inn waypont fra pc og på enheten, - lære forskjellige måter å orientere på. Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS og begrensningene er.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å ta i bruk GPS i forbindelse med tur i nærmiljø og på fjellet, både lokale turledere og andre.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Grunnleggende teori i praktisk bruk av GPS.

Stikkord
Sette opp enheten riktig. Innføring i ord og utrykk på enheten. Lære om koordinatsystem for landbaserte kart,legge inn waypont fra pc og på enheten, - lære forskjellig måter å orientere på. Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning, teori

Problemstillinger
Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS. Hva er begrensningen?

2. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Teoriundervisning, men mest praktiske øvelser .

Stikkord
Lære forskjellige måter å orientere seg på. Generell praktisk bruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Noe teoriundervisning, men mest trening på å orientere seg ute i terrenget.

Problemstillinger
Orientering i nærområdet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

GPS

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Innleid instruktør med god kompetanse på bruk av GPS.

Utfyllende opplysninger

Kurset er både for nybegynnere og de med litt erfaring fra tidligere. Instruksjonen blir derfor tilpasset den enkelte deltaker.