1130 GPS

Mål

Alle deltakerne skal kunne nyttigjøre seg GPS, dvs sette opp enheten riktig, få innføring i ord og utrykk på enheten, lære om koordinatsystem for landbaserte kart, legge inn waypont fra pc og på enheten, - lære forskjellige måter å orientere på. Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS og begrensningene er.

Målgruppe

Alle som ønsker å ta i bruk GPS i forbindelse med tur i nærmiljø og på fjellet, både lokale turledere og andre.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er både for nybegynnere og de med litt erfaring fra tidligere. Instruksjonen blir derfor tilpasset den enkelte deltaker.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Grunnleggende teori i praktisk bruk av GPS.

Stikkord

Sette opp enheten riktig. Innføring i ord og utrykk på enheten. Lære om koordinatsystem for landbaserte kart,legge inn waypont fra pc og på enheten, - lære forskjellig måter å orientere på. Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning, teori

Problemstillinger

Generell praktisk bruk og innføring i fordeler og ulemper med GPS. Hva er begrensningen?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Teoriundervisning, men mest praktiske øvelser .

Stikkord

Lære forskjellige måter å orientere seg på. Generell praktisk bruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Noe teoriundervisning, men mest trening på å orientere seg ute i terrenget.

Problemstillinger

Orientering i nærområdet.

Litteratur/materiell for deltakerne

GPS

Krav til lærer/instruktør

Innleid instruktør med god kompetanse på bruk av GPS.