1129 Fjellsportkurs nivå 2

Mål

Deltakerne skal lære å bli mer selvstendige på tur, ta ansvar selv under turene og planlegging av dem. Instruktørene skal sørge for veiledning og oppsyn under turene og kurset for øvrig.

Målgruppe

Personer som allerede har gjennomført Fjellsportkurs nivå 1

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et kurs for de som allerede har gjennomført Fjellsportkurs nivå 1.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av instruktørene og deltagere, forventninger til kurset og generell info om kurset. Utdeling/sjekk av utstyr og gjennomgang av bruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan kan deltakerne påvirke kurset gjennom aktiv deltakelse?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Repetisjon av tur/bevegelse/opphold på bre.

Stikkord

Redning i is og eventuelt snø, snøbakketeknikk, gange i vanskelig is, plassering og passering av mellomforankringer.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hva kan/husker deltakerne om bevegelse på bre, redning i is.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Repetisjon av tur/bevegelse/klatring i fjell.

Stikkord

Sikre at alle kan riktig bruk av taubrems / sikring.
Legge sikringsmidler og bygge standplasser nede ”på bakken”, taulagsrutiner og taurop.
Klatre flere korte taulengder, deltagerne leder svært enkelt.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hva kan/husker deltakerne om klatring og sikring i fjellet.

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Turdag med mest fokus på klatring (enn bre).

Stikkord

Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatreturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan ta eget ansvar for klatring og sikring på klatretur?

5. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Turdag med fokus på bre.

Stikkord

Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under breturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan ta eget ansvar for sikker bretur?

6. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Turdag med klatring på felt

Stikkord

Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatreturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan ta eget ansvar for klatring og sikring i klatrefelt?

7. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Turdag, avslutning, hjemreise.

Stikkord

Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatre-/breturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvilke kunnskaper har deltakerne tilegnet seg, hva har de lært gjennom kurset?

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka og klatreboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatre- og breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.