1129 Fjellsportkurs nivå 2

Godkjent for 8–56 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å bli mer selvstendige på tur, ta ansvar selv under turene og planlegging av dem. Instruktørene skal sørge for veiledning og oppsyn under turene og kurset for øvrig.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som allerede har gjennomført Fjellsportkurs nivå 1

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Introduksjon

Stikkord
Presentasjon av instruktørene og deltagere, forventninger til kurset og generell info om kurset. Utdeling/sjekk av utstyr og gjennomgang av bruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hvordan kan deltakerne påvirke kurset gjennom aktiv deltakelse?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Repetisjon av tur/bevegelse/opphold på bre.

Stikkord
Redning i is og eventuelt snø, snøbakketeknikk, gange i vanskelig is, plassering og passering av mellomforankringer.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hva kan/husker deltakerne om bevegelse på bre, redning i is.

3. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Repetisjon av tur/bevegelse/klatring i fjell.

Stikkord
Sikre at alle kan riktig bruk av taubrems / sikring.
Legge sikringsmidler og bygge standplasser nede ”på bakken”, taulagsrutiner og taurop.
Klatre flere korte taulengder, deltagerne leder svært enkelt.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hva kan/husker deltakerne om klatring og sikring i fjellet.

4. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Turdag med mest fokus på klatring (enn bre).

Stikkord
Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatreturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan ta eget ansvar for klatring og sikring på klatretur?

5. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Turdag med fokus på bre.

Stikkord
Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under breturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan ta eget ansvar for sikker bretur?

6. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Turdag med klatring på felt

Stikkord
Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatreturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan ta eget ansvar for klatring og sikring i klatrefelt?

7. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Turdag, avslutning, hjemreise.

Stikkord
Deltakerne skal være selvstendige på tur og må ta eget ansvar under klatre-/breturen, samt planleggingen. Instruktørene sørger for veiledning og oppsyn under turen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvilke kunnskaper har deltakerne tilegnet seg, hva har de lært gjennom kurset?

Litteratur/materiell for deltakerne
Breboka og klatreboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Breboka og klatreboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatre- og breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.

Utfyllende opplysninger

Dette er et kurs for de som allerede har gjennomført Fjellsportkurs nivå 1.