1128 Fjellsportkurs nivå 1

Godkjent for 8–56 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne en elementær innføring i fjellsport: lett klatring og klyving blant tinder og egger, klatring i fjell og ferdsel på bre. Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre turer på egenhånd senere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere i klatring og brevandrere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Introduksjon

Stikkord
Presentasjon av instruktørene og deltagere, forventninger til kurset og generell info om kurset. Utdeling/sjekk av utstyr og gjennomgang av bruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hvordan kan deltakerne påvirke kurset med aktiv deltakelse?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Bevegelsesteknikk og gruppedynamikk.

Stikkord
Innbinding på bre, bevegelsesteknikk i is (med og uten tau). Bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping. Redning i is og eventuelt snø (alle får prøvd alle plassene i taulaget).

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hvordan forholde seg med andre på bretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

3. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Klatring og sikkerhet

Stikkord
Innbinding ved klatring, kameratsjekk, demo av taubrems/sikring, bevegelsesteknikk, rappell, legge topptaufester i trær og bolter, standplass, rappellfester

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hvordan forholde seg med andre på klatretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

4. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Klatretur

Stikkord
Enkel klatretur, med innslag av enkel brevandring.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hva har deltakerne lært gjennom de to første dagene, hvordan forholde seg til en gruppe på tur?

5. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Redningsteknikker på bre

Stikkord
Trening av redning på både is og snø, snøbakketeknikk.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan håndtere uhell/ulykker på bre?

6. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Ny turdag, klatring.

Stikkord
Klatretur der man også går på bre som byr på mer utfordringer bremessig en forrige turdag. Evt. ”orienteringsøvelse” underveis hvis mulig.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan forholde seg med andre på klatretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål? Hvordan orientere seg i terrenget på tur?

7. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Kameratredning i klatrefelt

Stikkord
Enkel kameratredning: avbinding av taubrems, avlasting av klatretau, klemknutegange, rappell med skadet, samt evt. repitisjon etter deltagernes ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hvordan håndtere uhell/ulykker i klatreveggen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Breboka og klatreboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatre- og breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal løfte interesse blant deltakere til å bruke fjellet i større grad.