1128 Fjellsportkurs nivå 1

Mål

Gi deltakerne en elementær innføring i fjellsport: lett klatring og klyving blant tinder og egger, klatring i fjell og ferdsel på bre. Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre turer på egenhånd senere.

Målgruppe

Nybegynnere i klatring og brevandrere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset skal løfte interesse blant deltakere til å bruke fjellet i større grad.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av instruktørene og deltagere, forventninger til kurset og generell info om kurset. Utdeling/sjekk av utstyr og gjennomgang av bruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan kan deltakerne påvirke kurset med aktiv deltakelse?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Bevegelsesteknikk og gruppedynamikk.

Stikkord

Innbinding på bre, bevegelsesteknikk i is (med og uten tau). Bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping. Redning i is og eventuelt snø (alle får prøvd alle plassene i taulaget).

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan forholde seg med andre på bretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Klatring og sikkerhet

Stikkord

Innbinding ved klatring, kameratsjekk, demo av taubrems/sikring, bevegelsesteknikk, rappell, legge topptaufester i trær og bolter, standplass, rappellfester

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan forholde seg med andre på klatretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Klatretur

Stikkord

Enkel klatretur, med innslag av enkel brevandring.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hva har deltakerne lært gjennom de to første dagene, hvordan forholde seg til en gruppe på tur?

5. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Redningsteknikker på bre

Stikkord

Trening av redning på både is og snø, snøbakketeknikk.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan håndtere uhell/ulykker på bre?

6. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Ny turdag, klatring.

Stikkord

Klatretur der man også går på bre som byr på mer utfordringer bremessig en forrige turdag. Evt. ”orienteringsøvelse” underveis hvis mulig.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan forholde seg med andre på klatretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål? Hvordan orientere seg i terrenget på tur?

7. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Kameratredning i klatrefelt

Stikkord

Enkel kameratredning: avbinding av taubrems, avlasting av klatretau, klemknutegange, rappell med skadet, samt evt. repitisjon etter deltagernes ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan håndtere uhell/ulykker i klatreveggen?

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka og klatreboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatre- og breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.