1127 Kameratredning

Mål

Gjøre deltakerne bedre i stand til å ta vare på seg selv og andre hvis noe uforutsett skjer.

Målgruppe

Klatrere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et kurs der deltakerne lærer grunnleggende kameratredningsteknikker.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Introduksjon av kurset og grunnleggende kameratredningsprosedyrer

Stikkord

Klemknutegang, rappell, omkobling mellom disse. Rappell med skadet, rappell forbi knute - uten og med skadet, frigjøring fra standplass, inn og utkobling av skadet i standplass/rappell over flere taulengder med skadet og uthenting av førstemannsfall i veggen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger

HVordan utføre kmmeratreddning på ulike og sikre måter?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Forts. grunnleggende kameratredningsprosedyrer

Stikkord

Stabilisering av skadet, heising med taljer: 1:1, 1:2, 1:3, utbygging av taljer, evt. omplassering på travers.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan sikre den som er skadet, samt sørge for at all infomasjon gjennom hele kurset er vist og forklart klart og tydelig.

Litteratur/materiell for deltakerne

Klaterboka, håndbok i klatring, utgitt av DNT Fjellsport.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.