1127 Kameratredning

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre deltakerne bedre i stand til å ta vare på seg selv og andre hvis noe uforutsett skjer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klatrere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Introduksjon av kurset og grunnleggende kameratredningsprosedyrer

Stikkord
Klemknutegang, rappell, omkobling mellom disse. Rappell med skadet, rappell forbi knute - uten og med skadet, frigjøring fra standplass, inn og utkobling av skadet i standplass/rappell over flere taulengder med skadet og uthenting av førstemannsfall i veggen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger
HVordan utføre kmmeratreddning på ulike og sikre måter?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Forts. grunnleggende kameratredningsprosedyrer

Stikkord
Stabilisering av skadet, heising med taljer: 1:1, 1:2, 1:3, utbygging av taljer, evt. omplassering på travers.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan sikre den som er skadet, samt sørge for at all infomasjon gjennom hele kurset er vist og forklart klart og tydelig.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Klaterboka, håndbok i klatring, utgitt av DNT Fjellsport.
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.

Utfyllende opplysninger

Dette er et kurs der deltakerne lærer grunnleggende kameratredningsteknikker.