1126 Klatrekurs - naturlig sikring

Mål

Kunne legge naturlige topptaufester og naturlige standplasser. Lede enkle naturlige ruter. Ha en viss forståelse for de viktigste enkeltdelene i kameratredning.

Målgruppe

Personer med tidligere klatereerfaring

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et klatrekurs der deltakerne får innføring i bruk av natrulige sikringer

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Introduksjon av kurset, samt informasjon om sikring, standplasser, taulagsrutiner

Stikkord

Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning og gjennomgang av utstyr. Fokus på sikring av klatrer, standplasser, taulagsrutiner og sikringskjeden.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger

Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr. Hvordan man sikrer, lager standplasser, taulagsrutiner etc.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Klatring på naturlige sikringer

Stikkord

Fokus på standplasser, taulagsrutiner og sikringskjeden. Deltakerne får evt. prøvd seg på topptauing.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk instruksjon

Problemstillinger

Forstå at sikring og sikringskjeden er viktig ved klatring på naturlige sikringer.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Kameratredning

Stikkord

Legge naturlige topptaufester, rappell med skadet, avbinding av taubrems,avlasting av klatretau, klemknutegang, topptauing/leding på bolter og med naturlig sikringer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger

Hvordan håndtere et uhell/ulykke i fjellveggen?

Litteratur/materiell for deltakerne

Klaterboka, håndbok i klatring, utgitt av DNT Fjellsport.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.