1126 Klatrekurs - naturlig sikring

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne legge naturlige topptaufester og naturlige standplasser.
Lede enkle naturlige ruter.
Ha en viss forståelse for de viktigste enkeltdelene i kameratredning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med tidligere klatereerfaring

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Introduksjon av kurset, samt informasjon om sikring, standplasser, taulagsrutiner

Stikkord
Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning og gjennomgang av utstyr. Fokus på sikring av klatrer, standplasser, taulagsrutiner og sikringskjeden.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger
Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr. Hvordan man sikrer, lager standplasser, taulagsrutiner etc.

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Klatring på naturlige sikringer

Stikkord
Fokus på standplasser, taulagsrutiner og sikringskjeden. Deltakerne får evt. prøvd seg på topptauing.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk instruksjon

Problemstillinger
Forstå at sikring og sikringskjeden er viktig ved klatring på naturlige sikringer.

3. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Kameratredning

Stikkord
Legge naturlige topptaufester, rappell med skadet, avbinding av taubrems,avlasting av klatretau, klemknutegang, topptauing/leding på bolter og med naturlig sikringer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk instruksjon.

Problemstillinger
Hvordan håndtere et uhell/ulykke i fjellveggen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Klaterboka, håndbok i klatring, utgitt av DNT Fjellsport.
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjente klatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.

Utfyllende opplysninger

Dette er et klatrekurs der deltakerne får innføring i bruk av natrulige sikringer