112 Regnskapskurs

Godkjent for 12–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne innføring i generell regnskapsteori og i bruken av et elektronisk regnskapsprogram. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å føre sitt eget landbruksregnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe: Bønder
Forkunnskaper: Ikke nødvendig

Innhold

  • Regnskapsteori
  • Innføring i regnskapsprogrammet
  • Oppstart, legge inn åpningsverdier
  • Bilagsføring og merverdiavgift
  • Fakturering
  • Årsavslutning
  • Skatteoppgjør og selvangivelse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Demoutgave av regnskapsprogrammet

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Må ha inngående kjennskap til både regnskapsteori og programvaren som benyttes

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.