112 Regnskapskurs

Godkjent for 12-18 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal gi deltakerne innføring i generell regnskapsteori og i bruken av et elektronisk regnskapsprogram. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å føre sitt eget landbruksregnskap.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Bønder
Forkunnskaper: Ikke nødvendig

Kursinnhold

 • Regnskapsteori
 • Innføring i regnskapsprogrammet
 • Oppstart, legge inn åpningsverdier
 • Bilagsføring og merverdiavgift
 • Fakturering
 • Årsavslutning
 • Skatteoppgjør og selvangivelse

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

http://smabrukarlaget.no/troms/arkiv/lar-a-fore-ditt/#.WAACXxna1Ag

Krav til lærer/instruktør

Må ha inngående kjennskap til både regnskapsteori og programvaren som benyttes

Læringsressurser

Demoutgave av regnskapsprogrammet

Kvalifiserende/test/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.