1119 Trivselsagent og aspirantleder

Mål

Aspirantleder: Deltakerne skal lære om apirantlederens oppgaver. Trivsesagent: Deltakerne skal lære å skape trygghet, tilhørighet, samspill, identitet, fellesskap. Skape eller opprettholde den gode leirstemninga i vanlig klubbaktivitet.

Målgruppe

Alle 4Here

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Opplegg for 16 timer, men kan gjennomføres fra 8 timer og oppover

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Bli kjent leker

Stikkord

Bli kjent leker
- Avisleken:
Alle sitter i en ring, unntatt A som står i midten med en avis i hånden. En person begynner med å si navnet til en annen i ringen, og vedkommende må si et nytt navn til en annen i ringen før A rekker å slå han/hun i hodet med avisen. Dersom A klarer å slå noen i hodet før de får sagt et annet navn, eller sier navnet til noen som ikke er i ringen, eller navnet til A, bytter de plass.

- Verb - navn: Si navnet ditt og et verb som begynner på samme bokstav som første i fornavnet ditt. Du sier navnet til den føre med verb og ditt og et verb, slik fortsetter det rundt.
Presentasjon av deltakerne. Gjennomgang av program
-Mål for kurset

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser og informasjon/forelesning

Problemstillinger

Hvordan lære navnene til hverandre? Bli kjent med hverandre?
Hva er ditt mål for kurset?

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Lek, mer bli kjent

Stikkord

Lek, mer bli- kjent leker. Evt sheriffen: Alle står i en ring med sheriffen i midten. Den han skyter må umiddelbart dukke, og de to som står nærmest på hver side skal skyte hverandre. Den som blir skutt eller skyter uten lov er ute av leken og må sette seg ned. Lek = trygghet!
Lek = bli kjent!
Lek = gøy!

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser

Problemstillinger

Hvordan tørre å slippe seg løs? Hvordan bli ha det gøy og bli trygg på de rundt seg?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Aspirantlederens oppgaver

Stikkord

Hva er aspirantlederens oppgave?
Hva gjør en aspirantleder?
Erfaringsutveksling

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og ideeuveksling

Problemstillinger

Hvilke oppgaver kan en aspirantleder ha og hva gjør den? (en aspirantleders oppgave er: lede ca 10 møter og aktivteter sammen med aspirantene (10-12 år). Ta deg av aspirantene på klubbmøter, og andre arrangementer., Lære aspirantene om 4H, 4H-løftet, hvordan en avgjørelse tas i 4H m.m., lære aspirantene hva et 4H-prosjeket er og gi råd i arbeidet med det, La aspirantene lage et underholdningsopplegg til høstfesten. Ta deg av aspirantene på leir eller tur.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Trivselsagentens oppgaver

Stikkord

Hva er Trivselsagenten sin oppgave? Hva gjør en trivselsagent? Erfaringsutveksling

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og ideeuveksling

Problemstillinger

Hva er en trivselsagent og hva gjør den?
En trivselsagent er en person som skaper trivsel og sprer glede! Den engasjerer andre, og holder aldri noen utenfor. Det at agenten er inkluderende er nemlig veldig viktig. Alle trivselsagentene skal selvsagt være gode forbilder for de andre 4H’erne. En viktig ting man lærer på kurs, er leiker. Alle trivselsagenter burde like å leke! Målet er å bli flink til å motivere, slik at man får mange flere med seg på det som er gøy og artig. For å være en slik agent må man ikke ta seg selv så høytidelig, og man bør ha selvironi. Kunne sanse og være sprudlende. Etter hvert blir man en god menneskekjenner, og det er viktig her. Hjelpsom og trivelig. Selvfølgelig må man være sprudlede og glad. Være en mekler, og være en sosial person. Men den aller viktigste oppgaven til trivselsagenten er det å være positiv, ikke miste motet om en liten 4H’er ikke vil være med på den ene leiken. Bare han blir ”varm i trøya” og mer selvsikker, vil han nok være med på den neste! Vær alltid positiv!!

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Trivselsagent hefte, (Et hefte 4H Aust-Agder har laget, ut fra ulike ting blandt annet Litt om meg selv og andre og mer om meg selv og andre, samt mobbstopp)

Stikkord

Ulike oppgaver

Tallerk
- Positive ting (alle får en tallerk med tau på/evt ark som hegner på ryggen. Alle går rundt å skriver positive ting om hverandre på tallerken. Når tiden er ute/alle er ferdige kan alle lese sin tallerk)

Arbeidsform og gjennomføring

Oppgaver alene og i felleskap. Praktisk arbeid

Problemstillinger

Hva er dine sterke side og hvilke verdier har du? kan du lage en reklame for deg selv? Hvordan vurdere du anleggene dine, dvs der du god til å lede et møte, reparere sykkel m.m.? Hva er kroppsspråk og hva tolker du når du ser noe?

6. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Ålvågs, Å Lære Ved Å gjøre Sammen

Stikkord

Å lære ved å gjøre sammen. Praktisk trening i samarbeid med andre. Får en oppgave de skal løse. f.eks. å arrangere en kveld. De skal planlegge, og gjennomføre dette under veiledning. Spesielt ansvar for at alle trives, blir inkludert og leker på kvelden. Pluss en del samarbeidsøvelser som å frakte en ball hurtigst mulig gjennom alle på gruppa, Hoppe i sekk alle sammen. øker med en og en til alle i. Lage pasta og marsmellowstårn uten å snakke sammen, men de får snakke sammen og planlegge 3 min før de setter i gang. Lukke øynene/bind for øynene: stille seg på rekke etter høyde. Sette opp telt; halvparten har bind for øynene og den andre halvparten har hendene bindt på ryggen. De skal nå sette opp et telt i felleskap.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk øvesle og veiledning/undervising underveis

Problemstillinger

Hva er Ålvågs? Hvordan få til godt sammarbeid og løse oppgaven i felleskap? Hva bør en tenke på?

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Klemmeterapeut

Stikkord

Gjennomgang av ulike klemmer - teori og praksis. Også lære om intimgrensa til andre.
Utdeling av klemmeterapeut diplom.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og praktiske øvelse

Problemstillinger

Hva er en klem? Finnes det ulike klemmer og hvordan oppleves de?

8. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Evaluering

Stikkord

Hva har medlemmene lært?
Er de fornøyde med kurset?

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale

Problemstillinger

Hva har dere lært? og hva kan forbedres?
Klagemur er en plakat som henger oppe under hele kurset hvor alle kan skrive ting som du vil forbedre med kurset som du opplever under veis.
Skrytevegg er en plakat som henger oppe under hele kurset hvor alle kan skrive ting som en har og er bra med kurset underveis.

9. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Repetisjon

Stikkord

Repetisjon av hva som er deres oppgaver.
Hva er trivsel? Hva er en aspirant leder? Hva er empati? En lek med spørsmål som løses i fellesskap.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale og praktisk øvelse

Problemstillinger

Hva har vi lært i løpet av kurset? Hva har vi gått igjennom?

Litteratur/materiell for deltakerne

Trivselsagent hefte, laget av 4H Aust-Agder, en samling av ulik litteratur blant annet: Litt om meg selv og andre, mer om meg selv og andre og mobbstopp.
Aspirantleder hefte fra 4H
Den store/lille Klemmeboka
Evt noe av det som står under lærer og instruktør

Krav til lærer/instruktør

Gjerne utdannet kursinstruktør, trivselstangent.
Vært gjennom aspirantlederkur, trivselsagentkurs selv.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Aspirantleder
Litt om meg selv og andre
Mer om meg selv og andre
Den lille og store klemmeterapeutboka
Mobb stopp
Trygg og tilstede
Skapende samtaler\ Friluftsliv og helse
Leker fra 4H loftet

Opplegg for evaluering

Klagemur & skrytevegg, samt skjema