1114 Skrivekurs - for hundeutstilling

Mål

Gjøre deltakerene i stand til å være skriver på en nasjonal og internasjonal hundeutstilling.

Målgruppe

Hundeinteresserte som har lyst å være skriver på utstilling, eller som vil bli tryggere på rollen som skriver.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Hva skjer på en utstilling og hva er skriverens rolle. Hva skal man skrive?

Stikkord

Gjennomgang av utstillingsreglementet og hva som skjer på en utstilling i kortversjon.
Skriverens rolle i utstillingsringen.
Oppbygging av en kritikk.
Skrivestil.
Kynologiske begreper.
Premiedefinisjoner.
Kritikker på engelsk og tysk.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med gruppearbeid og diskusjon.

Problemstillinger

Begrepsdefinisjoner som alle kan forstå. Hvordan ser en kritikk ut og hvor skriver jeg hva?Skrivestil slik at kritikken faktisk er lesbar i etterkant. Presentasjon av gangen på en utstilling i kortversjon slik at deltakerne sitter igjen med et bilde av det til neste kurskveld. Ha en forståelse av hvem andre som er i ringen og hvilken rolle skriver har der.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Skriving i praksis.

Stikkord

Hvordan få med seg hva dommeren sier.
Skrive under tidspress. Hva gjør det med håndskriften?
Pauser, når får jeg det?

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk prøving.

Problemstillinger

Skriver jeg pent nok?
Takler jeg tidspresset med å skrive 80 kritikker på en formiddag?

Litteratur/materiell for deltakerne

Utstillingsreglementet
Kritikkskjema, ferdig utfylt og uutfylt.

Krav til lærer/instruktør

Må ha skrevet på flere utstillinger og helst være ringsekretær.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Samme som for deltakerne.

Opplegg for evaluering

Gjennomlesing av skrevne kritikker i etterkant vil si noe om hva deltakeren har lært og forstått.