1114 Skrivekurs - for hundeutstilling

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre deltakerene i stand til å være skriver på en nasjonal og internasjonal hundeutstilling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeinteresserte som har lyst å være skriver på utstilling, eller som vil bli tryggere på rollen som skriver.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Hva skjer på en utstilling og hva er skriverens rolle. Hva skal man skrive?

Stikkord
Gjennomgang av utstillingsreglementet og hva som skjer på en utstilling i kortversjon.
Skriverens rolle i utstillingsringen.
Oppbygging av en kritikk.
Skrivestil.
Kynologiske begreper.
Premiedefinisjoner.
Kritikker på engelsk og tysk.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med gruppearbeid og diskusjon.

Problemstillinger
Begrepsdefinisjoner som alle kan forstå. Hvordan ser en kritikk ut og hvor skriver jeg hva?Skrivestil slik at kritikken faktisk er lesbar i etterkant. Presentasjon av gangen på en utstilling i kortversjon slik at deltakerne sitter igjen med et bilde av det til neste kurskveld. Ha en forståelse av hvem andre som er i ringen og hvilken rolle skriver har der.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Skriving i praksis.

Stikkord
Hvordan få med seg hva dommeren sier.
Skrive under tidspress. Hva gjør det med håndskriften?
Pauser, når får jeg det?

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk prøving.

Problemstillinger
Skriver jeg pent nok?
Takler jeg tidspresset med å skrive 80 kritikker på en formiddag?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utstillingsreglementet\\
Kritikkskjema, ferdig utfylt og uutfylt.
Samme som for deltakerne.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha skrevet på flere utstillinger og helst være ringsekretær.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomlesing av skrevne kritikker i etterkant vil si noe om hva deltakeren har lært og forstått.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.