1110 Klubbrådgiveramling

Godkjent for 8 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi de voksne i 4H-klubbene en bedre start på året og opplæring i hva det vil si å være klubbrådgiver i 4H. Kurset skal gi gamle og nye klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H. Kurset skal øke klubbrådgivernes kompetanse tilknyttet veiledning av 4H-klubber.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klubbrådgivere og andre voksne i 4H.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Hand of Hope - 4H Norges jubileumsaksjon

Stikkord:

 • Lære om 4H Norges jubileumsaksjon, Hand of Hope, ifm 75-årsjubileum.
 • Tips til aktiviteter klubbene og 4H Norge kan ha ifm aksjonen.

Arbeidsform:
Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan kan klubben din markere 4H-dagen/4H Norge 75 år?
 • Hva kan klubben din gjøre for å samle inn penger til aksjonen?
 • Hvordan kan 4H Norge markere 4H-dagen/4H Norge 75 år?
 • Hvilke aktiviteter bør være med for å vise hva 4H er?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Opplæring av nye og gamle klubbrådgivere

Stikkord:

 • Nytt fra 4H-kontoret/hva skjer framover.
 • Tilrettelegging for barn med spesielle behov.
 • Klubbrådgiverkurs for nye klubbrådgivere.
 • Workshop for erfarne klubbrådgivere.
 • Praktiske utendørsaktiviteter (tema: skog).

Arbeidsform:
Forelesning, gruppearbeid, diskusjon, praktiske oppgaver

Problemstillinger:

 • Hvilke oppgaver har du som klubbrådgiver i året som kommer?
 • Hvordan tilrettelegge for barn med spesielle behov?
 • Hva er en klubbrådgiver i 4H?
 • Hvordan få flere til å gjennomføre 4H-prosjekt?
 • Hvordan rekruttere nye medlemmer til klubben?
 • Hvordan beholde de eldste medlemmene i klubben?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H Norge sin hjemmeside.
- 4H Akershus og Oslo sin hjemmeside.
- Forelesningsnotater/powerpoint-presentasjoner fra foredragene.
- nformasjonsmateriell om Hand of Hope (4H Norge).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Spesialkompetanse innen ulike temaer.