1106 Brekurs - videregående

Godkjent for 8–33 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal bli tryggere på selv til å organisere mer krevende breturer og bli mer kompetente til å ha med folk med mindre erfaring på enklere breturer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må ha gjennomført brekurs, fjellsportkurs eller har tilsvarende erfaring.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Introduksjon

Stikkord
Presentasjon av instruktører og deltagere. Forventninger til kurset.
(Presisere at det er viktig at deltagerne i stor grad kan påvirke innholdet av kurset. Viktig med aktive deltagere)
Utdeling av utstyr og tilpasning
Gjennomgang av hvordan kurset er tenkt gjennomført
Kveldstema: Bevegelsesteknikk

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk, demonstrasjon og instruksjon

Problemstillinger
Hvordan deltakerne kan påvirke kurset med aktiv deltakelse.

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Oppfriskning, sikring og redning.

Stikkord
Oppfriskning av bevegelsesteknikk i is. Hopping. Bruk av øks, stegjern.
Vandring i is - mellomforankringer. Ulike sikringsmetoder.
(NB - Se etter egnede øvingsområder for redning og klatring til dagen etter)
Rappell. Gjennomgang av standplass. Sikring. Gjerne gjennomgang av prinsipper ved klatring hvis tid.
Kveldstema: Redning

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Hva husker deltakere fra før og hva trengs oppfrisking? Stort fokus på sikkerhet.

3. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Redning og klatring i is. Gruppedynamikk og orientering

Stikkord
Redning. Utbygd talje. Klemknutegang.
Diskuter forskjellene til redning på snødekt bre.
Klatring. Bruk av to økser med topptaufeste. Gjennomgang av sikringer.
Kveldstema: Gruppe på tur. Enkel førstehjelp. Turplanlegging. Orientering.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Hvordan forholde seg med andre på bretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

4. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Orientering, veivalg og sikkerhet.

Stikkord
Bre/topptur med orientering. Fokus på bevegelse i taulaget og diskusjon av veivalg underveis.
Glasiologi.
Overganger is og snø, bre og fjell. Sikring i fjell (standplass, topptaufeste, taubrems).
- Alpine farer.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger
Deltakerne skal gjennomføre turen selv med veivalg og orientering under veiledning.

5. samling
Timer med lærer: 4
Stikkord
Klatring og evt rappell. Kurset kan evt deles hvis ulike ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk, demonstrasjon og aktiv deltakelse

Problemstillinger
Deltagerne bør komme med ønsker for hvordan dagen bør brukes. Trolig mer tid til klatring og evt rappell. Kurset kan evt deles hvis ulike ønsker.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Breboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktør etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.

Utfyllende opplysninger

Dette kurset bygger på nybegynnerkurs i brevandring. Deltagerne skal i større grad ta ansvar for turene og ta selvstendige avgjørelser. Det fokuseres på den tekniske siden av brevandringen, utstrakt bruk av mellomforankringer, redning og bevegelse i vertikal is.