1106 Brekurs - videregående

Mål

Deltagerne skal bli tryggere på selv til å organisere mer krevende breturer og bli mer kompetente til å ha med folk med mindre erfaring på enklere breturer.

Målgruppe

Deltakerne må ha gjennomført brekurs, fjellsportkurs eller har tilsvarende erfaring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette kurset bygger på nybegynnerkurs i brevandring. Deltagerne skal i større grad ta ansvar for turene og ta selvstendige avgjørelser. Det fokuseres på den tekniske siden av brevandringen, utstrakt bruk av mellomforankringer, redning og bevegelse i vertikal is.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av instruktører og deltagere. Forventninger til kurset.
(Presisere at det er viktig at deltagerne i stor grad kan påvirke innholdet av kurset. Viktig med aktive deltagere)
Utdeling av utstyr og tilpasning
Gjennomgang av hvordan kurset er tenkt gjennomført
Kveldstema: Bevegelsesteknikk

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk, demonstrasjon og instruksjon

Problemstillinger

Hvordan deltakerne kan påvirke kurset med aktiv deltakelse.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Oppfriskning, sikring og redning.

Stikkord

Oppfriskning av bevegelsesteknikk i is. Hopping. Bruk av øks, stegjern.
Vandring i is - mellomforankringer. Ulike sikringsmetoder.
(NB - Se etter egnede øvingsområder for redning og klatring til dagen etter)
Rappell. Gjennomgang av standplass. Sikring. Gjerne gjennomgang av prinsipper ved klatring hvis tid.
Kveldstema: Redning

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Hva husker deltakere fra før og hva trengs oppfrisking? Stort fokus på sikkerhet.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Redning og klatring i is. Gruppedynamikk og orientering

Stikkord

Redning. Utbygd talje. Klemknutegang.
Diskuter forskjellene til redning på snødekt bre.
Klatring. Bruk av to økser med topptaufeste. Gjennomgang av sikringer.
Kveldstema: Gruppe på tur. Enkel førstehjelp. Turplanlegging. Orientering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk. Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Hvordan forholde seg med andre på bretur, hvordan lese terreng, sikkerhetsspørsmål?

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Orientering, veivalg og sikkerhet.

Stikkord

Bre/topptur med orientering. Fokus på bevegelse i taulaget og diskusjon av veivalg underveis.
Glasiologi.
Overganger is og snø, bre og fjell. Sikring i fjell (standplass, topptaufeste, taubrems).
- Alpine farer.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Deltakerne skal gjennomføre turen selv med veivalg og orientering under veiledning.

5. samling

Timer med lærer: 4

Stikkord

Klatring og evt rappell. Kurset kan evt deles hvis ulike ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk, demonstrasjon og aktiv deltakelse

Problemstillinger

Deltagerne bør komme med ønsker for hvordan dagen bør brukes. Trolig mer tid til klatring og evt rappell. Kurset kan evt deles hvis ulike ønsker.

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka, utgitt av DNT Fjellsport. Annen litteratur anbefales av kursleder

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktør etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard, og godkjent DNT fjellsport instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.