110 Fluebinding- Buste- og Hårfluer

Godkjent for 4–50 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltager, skal i løpet av kurset, utvikle sine ferdigheter med bruk av hjortehår i fluebinding og lære seg de oftest brukte teknikkene i ulike mønster.

 • Etter kurset skal kursdeltager klare å binde egne enkle hjortehårsfluer og ha grunnlag til, ved øving, mestre mer avanserte mønstre.
 • Kursdeltager, skal i løpet av kurset, lære de grunnleggende teknikkene som brukes i Bumbles og Palmers,- heretter kalt «bustefluer».
 • Kursdeltager skal kunne teorien bak bruk av «bustefluer» i praktisk fiske, og ut i fra beskrivelser i tidsskrifter eller video, binde egne «bustefluer».
 • Kursdeltagerene skal kjenne igjen høne- og hanenakker som til vanlig fluebinding gjerne ses på som uegnede, indiske og kinesiske nakker, kan ofte være ideelle til disse mønsterene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Studieplanen er opprinnelig laget for deltegere som er vidrekommende til erfaren. Men det er også mulig å starte på et laveren nivå og bruke flere timer.

Innhold

Arbeid med fjær og materialer

 • Bruk av hane- og hønehackel
 • Bruk av hackel fra andre typer fugl som nøtteskrike og Brahmahøne
 • Teknikker for innbinding
 • Teknikker for å bygge solide hackelfluer.

«Bustefluer»

 1. Bumble, ulike varianter
 2. Kate Mclaren, ulike varianter
 3. Clan Chief
 4. Bibio

Arbeid med hår

 • Klargjøring av hår
 • De forskjellige typer hjortehår og deres anvendelse
 • Spesialverktøy til forming
 • Stacking og spinning

Hjortehårsfluer

 1. Streaking Caddis. Velkjent svensk fluemønster bundet første gang av Lennart Bergquist
 2. Hog Britisk mønster, kjent for å være effektive ved såkalt «reservoir angling»
 3. Sedgog/hedgehog Britisk mønster, kjent for å være effektive ved såkalt «reservoir angling» som hog, men tyngre dresset

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kamera koblet til storskjerm
Bindematerialer

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Kurset tar for seg en rekke moderne bindeteknikker, med hovedfokus på diverse mønster med opphav fra de britiske øyer. Kurset vil bli lagt opp- ca. 70-30 i favør av egen læring og øving med bistand fra veileder ved behov. 30 % vil være demonstrasjon og praktisk bruk av ulike teknikker samt materiallære.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren fluebinder med kunnskap om hvordan Buste- og Hjortehårsfluer bindes

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan brukes for alle nivåer. Tidspbruken tilpasses deltakernes start-nivå, og ønsket slutt-nivå.

Studieplanen ble sist oppdatert 26. januar 2024 (Utvidelse av rammetimetallet)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.