110 Fluebinding- Buste- og Hårfluer

Godkjent for 9-17 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Kursdeltager, skal i løpet av kurset, utvikle sine ferdigheter med bruk av hjortehår i fluebinding og lære seg de oftest brukte teknikkene i ulike mønster.

  • Etter kurset skal kursdeltager klare å binde egne enkle hjortehårsfluer og ha grunnlag til, ved øving, mestre mer avanserte mønstre.
  • Kursdeltager, skal i løpet av kurset, lære de grunnleggende teknikkene som brukes i Bumbles og Palmers,- heretter kalt «bustefluer».
  • Kursdeltager skal kunne teorien bak bruk av «bustefluer» i praktisk fiske, og ut i fra beskrivelser i tidsskrifter eller video, binde egne «bustefluer».
  • Kursdeltagerene skal kjenne igjen høne- og hanenakker som til vanlig fluebinding gjerne ses på som uegnede, indiske og kinesiske nakker, kan ofte være ideelle til disse mønsterene.

Målgruppe og forkunnskaper

Påkrevde ferdigheter før kursstart: viderekommen til erfaren

Kursinnhold

Arbeid med fjær og materialer
- Bruk av hane- og hønehackel
- Bruk av hackel fra andre typer fugl som nøtteskrike og
Brahmahøne
- Teknikker for innbinding
- Teknikker for å bygge solide hackelfluer.

«Bustefluer»
1. Bumble, ulike varianter
2. Kate Mclaren, ulike varianter
3. Clan Chief
4. Bibio

Arbeid med hår
- Klargjøring av hår
- De forskjellige typer hjortehår og deres anvendelse
- Spesialverktøy til forming
- Stacking og spinning

Hjortehårsfluer
1. Streaking Caddis.
Velkjent svensk fluemønster bundet første gang av Lennart Bergquist
2. Hog
Britisk mønster, kjent for å være effektive ved såkalt
«reservoir angling»
3. Sedgog/hedgehog
Britisk mønster, kjent for å være effektive ved såkalt
«reservoir angling» som hog, men tyngre dresset

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Praktisk trening/arbeid

Kurset tar for seg en rekke moderne bindeteknikker, med hovedfokus på diverse mønster med opphav fra de britiske øyer. Kurset vil bli lagt opp- ca. 70-30 i favør av egen læring og øving med bistand fra veileder ved behov. 30 % vil være demonstrasjon og praktisk bruk av ulike teknikker samt materiallære.

Lenker til eksempler på kursprogram

http://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2016/09/invicta-kurs-bustehrsfluer.pdf

Krav til lærer/instruktør

Erfaren fluebinder med kunnskap om hvordan Buste- og Hjortehårsfluer bindes

Læringsressurser

Kamera koblet til storskjerm
Bindematerialer

Kvalifiserende/test/eksamen

N/T

Eventuelle merknader

Vedlagt kursprogram er et utkast og er ikke ferdig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.