1097 Praktisk elgjakt

Godkjent for 8–51 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formål er å gi nye jegere innsikt, kunnskaper og erfaring i praktisk jakt på elg.
Dette innebærer at de skal lære grunnleggende sikkerthet og skyting inkl. å ta storviltprøve, lære nødvendig forberdelser og planlegging av jakta, gjennomføre en ukes jakt i feltet der de får prøvd ut ulike jaktformer, få kunnskaper i nødvendig papirarbeid og håndtering av kjøtt.\\

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er de som er fylt 16 år og som har jegerprøve. Da opplæringen også omfatter oppskyting til storviltprøve, trenger man ikke storviltprøven.Kvinner og søkere i aldersgruppen 16-25 år skal prioriteres.

Innhold

 

- 1. samling - få en oversikt over kurset, etablere seg som et jaktlag, bli kjent med utstyret og gjøre avtaler om hva den enkelte bringer med seg, samt gjennomgå rifle og kaliberkrav for storviltjakt samt etablere en sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering.-

 - 2. samling - lære om skyting og sikkerhet, hva kreves til storviltprøve
 - 3. samling - lære om sittende og stående skyting mot bevegelige mål
 - 4. samling - om elgens fysiologi og preferanser mht til trekk, for etc. Elgens reaksjonsmønster ved ulike jaktformer og ved påskyting .Samlingen brukes også til en siste utstyrsgjennomgang, fordeling av oppgaver og avtaler oppmøte og transport.
 - 5. samling - etablere, rigge opp og nedrigge en fornuftig jaktlagsleir,
- lære om jaktledelse og planlegging av jakta, nødvendig papirarbeid
- lære og prøve ut forskjellige jaktformer
- lære om og bruk av sambandsutstyr, gps og eventuellt annen teknologi
- bruk og vedlikehold av utstyr
- påskyting og mulig ettersøk
- hva skjer når viltet er felt, slakting og kjøtthåndtering i felt
 - 6.samling - finpartering og videre håndtering av viltkjøttet
- hva brukes de forskjellige partene til?
- avslutte opplæringen, utdele kursbevis og formidle adresser med tanke på mulig etablering av eget jaktlag

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Skaatan, Jon E & Thommasen, Jan ( 2009): Elgjakt - en praktisk innføring. 270 sider.
Merknad, hver jaktdag i feltet er oppsatt fra kl 0600 -18000 dvs 12 timer med lærerer x 5 dager = 60 timer. Opprigging og nedrigging avg leir beregnes til hhv 5 timer med lærer. Hver instruktør har maks 2 kursdeltagere med seg i feltet.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis.

Krav til lærer/instruktør

For skytedelen kreves erfaring som skyteleder og rett til å dokumentere skyteprøve, samt rett til
å håndtere løpende elgbanen. For forberdelsene og gjennomføring av den praktiske jakten, kreves det et opplæringsjaktlag med minimum 4 medlemmer, som har erfaring fra praktisk elgjakt. For etterbehandling av kjøtt kreves erfaring i kjøttbehandling.

Avsluttende prøve/eksamen

Fefo som grunneier krever at det utarbeides et eget evalueringsskjema som deltagere fyller ut på siste samling.
Vi tar også muntlig evaluering av kurset