1095 4H-gården

Mål

Introduksjon til landbruket gjennom dyrestell og matlaging av gårdens produkter.

Målgruppe

Ungdom over 14 år

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen kan gjennomføres over 3 kvelder eller over ei helg.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Dyrestell og mat av gårdens produkter

Stikkord

Fore og melke geiter; fore kje, gjøre reint hos dyra

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning. Samtale ved måltidet

Problemstillinger

Hva spiser geita om vinteren/ om sommeren? Hvor mye melker geita? Hva brukes geitemelka til? Hvor lenge går geita drektig. Hva gjør vi med kjeene?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Kaniner, høns og hest

Stikkord

Foring og stell av de ulike dyreslagene. Plukke egg, pusse egg. Hva får vi av kaninen, av høns?
Hva kan vi bruke hesten til?

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening m veiledning og samtale ved matbordet.

Problemstillinger

Hva trenger de ulike dyreslagene av mat og stell? Hvor lenge går de drektige? Etikk og dyrehold.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Lage mat og spise av gårdas produkter

Stikkord

Smake på geitmelka
Lage vafler av egg og geitmelk
Grille kje og spise

Arbeidsform og gjennomføring

Lære ved å gjøre

Problemstillinger

Hygiene
Husdyrhold og etikk. Vårt ansvar
Kjæledyr/produksjonsdyr

Litteratur/materiell for deltakerne

Bondelagets materiell; Høneboka miM sau og geiteboka mi. 4H-prosjektet: Husdyra

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til dyrestell og matlaging

Opplegg for evaluering

Studieforbundets evalueringsskjema