1095 4H-gården

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Introduksjon til landbruket gjennom dyrestell og matlaging av gårdens produkter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom over 14 år

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Dyrestell og mat av gårdens produkter

Stikkord
Fore og melke geiter; fore kje, gjøre reint hos dyra

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning. Samtale ved måltidet

Problemstillinger
Hva spiser geita om vinteren/ om sommeren? Hvor mye melker geita? Hva brukes geitemelka til? Hvor lenge går geita drektig. Hva gjør vi med kjeene?

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Kaniner, høns og hest

Stikkord
Foring og stell av de ulike dyreslagene. Plukke egg, pusse egg. Hva får vi av kaninen, av høns?
Hva kan vi bruke hesten til?

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening m veiledning og samtale ved matbordet.

Problemstillinger
Hva trenger de ulike dyreslagene av mat og stell? Hvor lenge går de drektige? Etikk og dyrehold.

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Lage mat og spise av gårdas produkter

Stikkord
Smake på geitmelka
Lage vafler av egg og geitmelk
Grille kje og spise

Arbeidsform og gjennomføring
Lære ved å gjøre

Problemstillinger
Hygiene
Husdyrhold og etikk. Vårt ansvar
Kjæledyr/produksjonsdyr

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bondelagets materiell; Høneboka miM sau og geiteboka mi.
4H-prosjektet: Husdyra

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til dyrestell og matlaging

Avsluttende prøve/eksamen

Studieforbundets evalueringsskjema

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan gjennomføres over 3 kvelder eller over ei helg.