109 Elgjakt for Jenter

Godkjent for 20–24 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formål er å gi nye jegere innsikt, kunnskaper og erfaring i praktisk jakt på storvilt. Dette innebærer at de skal lære grunnleggende sikkerthet og skyting, lære nødvendig forberdelser og planlegging av jakta, gjennomføre jakt i feltet der de får prøvd ut ulike jaktformer, få kunnskaper i nødvendig papirarbeid og håndtering av kjøtt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere fortrinnsvis jenter uten eller med mindre erfaring i jakt på storvilt.

Innhold

 • Kurset går over seks samlinger.
 • Lærernes og deltakernes vurdering av kurset.
 • Lovverk, sikkerhet og jaktformer
 • Lover og forskrifter, jaktledelse, sikkerhet, post og postvalg, jaktformer, ettersøk og ettersøkshunder, friluftsloven
 • Bruk og misbruk av sambandsutstyr
 • Hvilke lover regulerer jaktutøvelsen, motorferdsel i utmark, sikkerhet under jaktutøvelsen, jaktleders myndighet, ulike former for jakt m.m. :
 • Praktisk jakt. Felt med en instruktør pr. deltaker. Kontinuerlig oppfølging. Informasjon om dagens jakt, trekking av poster, kontroll av våpen/jegeravgiftskort, behandling av felt vilt og utvomming.
 • Felt med en instruktør pr. deltaker. Kontinuerlig oppfølging.
 • Bevegelse i felt, sikkerhet, avstandsbedømmelse, vurdere skudd ikke skudd, behandling av felt vilt, hygiene.
 • Informasjon om dagens jakt, postfordeling, hundens arbeid, smygjakt, posteringsjakt. Kart og kompass
 • Praktisk jakt med lærer
 • Dyras bevegelser i terrenget, atferd i naturen, andre brukere, dyras bruk av vind, høydesøk.
 • Jegeransvar
 • Sosiale verdier under jaktutøvelsen, terrengutnyttelse (grad av jaktpress), andre brukere, vær-vind-lukt-syn.
 • Jegerens samfunnsansvar, dyras behov for ro.
 • Oppsummering og evaluering av kurset
 • Innkvartering, skuddsjanser, kommunikasjon
 • Undervisningsmetodene, jaktutøvelsen for å kunne forbedre kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utdelt materiell, den gode jakta, jaktleders ansvar, forskrifter og retningslinjer om viltforvaltning (DN) Storviltjakt (S. Lier-Hansen)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

jegerprøveinstruktør,/ rifleinstruktør/hundeinstruktør, eller svært erfaren jeger. Lang og bred erfaring i jakt på elg.

Utfyllende opplysninger

Dette er lagt opp til å være et intensivt helgekurs, med oppstart fredag ettermiddag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.