1085 Rifle og Hagletrenig på skytesimulator

Mål

  • Gi jegere en innføring i bruk av rifle og hagle teoretisk og praktisk.
  • Gi jegere en innføring i trening med simulator (laser shot) som igjen skal vekke interessen for trening på vinteren.
  • Bedre skytefærdigheter og skytekunskap.
  • Ha det morro med trening.

Målgruppe

Jegere på alle nivå.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er beregnet til å gå over 12 timer. Det kan legges inn 30min. kaffepause. Kurset kan tas som studiering, med lokallagsinstruktør (hagle, rifle eller jegerprøveinstruktører). Forutsetter å ha tilgang på skytesimulator med tilhørende rifle og hagle.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori om rifleskyting

Stikkord

Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i rifla. Skyteteknikk på faste og bevegelige mål. Bruker kapitell 2 i boka jegerprøven som omhandler rifle som utgangspunkt for teori.

Arbeidsform og gjennomføring

Innledning, demonstrasjon, diskusjon

Problemstillinger

Bli kjent med våpenet, kaliber, ammunisjon, sikkerhet og teknikk.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori om hagleskyting

Stikkord

Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i hagla. Skyteteknikk på bevegelige mål. Bruker kapitell 2 i boka jegerprøven som omhandler hagle som utgangspunkt for teori.

Arbeidsform og gjennomføring

Innledning, demonstrasjon, diskusjon

Problemstillinger

Bli kjent med våpenet, kaliber, amunusjon, sikkerhet, teknikk.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Praktisk skyting med rifle på simulator.

Stikkord

Innføring i hjorteviltets anatomi. Skyting med rifle. Det skytes på faste og bevegelige mål og forskjellige jaktsituasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

Problemstillinger

Skyteteknikk, anatomi, skytesimulator som trening.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Praktisk skyting med hagle på simulator

Stikkord

Skyting med hagle. Det skytes på leirdue, og diverse jaktsituasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

Rullerende skyting, med råd og veiledning

Problemstillinger

Skyteteknikk, skytesimulator som trening.

Litteratur/materiell for deltakerne

Ved bruk av jegerprøve materialet (dvd kapitel 2), så har man en god platform for den teoretiske delen. De som har jegerprøvebok av nyere utgave kan bruke den som ekstra støtte.

Krav til lærer/instruktør

Hagle og rifle - instruktører eller jegerprøveinstruktører.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Jegerprøven med NJFF" jegerprøveboka fra NJFF.