1085 Rifle og Hagletrenig på skytesimulator

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

*Gi jegere en innføring i bruk av rifle og hagle teoretisk og praktisk.\\
*Gi jegere en innføring i trening med simulator (laser shot) som igjen skal vekke interessen for trening på vinteren.\\
*Bedre skytefærdigheter og skytekunskap.\\
*Ha det morro med trening.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere på alle nivå.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Teori om rifleskyting

Stikkord
Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i rifla. Skyteteknikk på faste og bevegelige mål. Bruker kapitell 2 i boka jegerprøven som omhandler rifle som utgangspunkt for teori.

Arbeidsform og gjennomføring
Innledning, demonstrasjon, diskusjon

Problemstillinger
Bli kjent med våpenet, kaliber, ammunisjon, sikkerhet og teknikk.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Teori om hagleskyting

Stikkord
Teknisk våpenkunnskap. Hoveddelene i hagla. Skyteteknikk på bevegelige mål. Bruker kapitell 2 i boka jegerprøven som omhandler hagle som utgangspunkt for teori.

Arbeidsform og gjennomføring
Innledning, demonstrasjon, diskusjon

Problemstillinger
Bli kjent med våpenet, kaliber, amunusjon, sikkerhet, teknikk.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Praktisk skyting med rifle på simulator.

Stikkord
Innføring i hjorteviltets anatomi. Skyting med rifle. Det skytes på faste og bevegelige mål og forskjellige jaktsituasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktisk rullerende skyting, med råd og veiledning

Problemstillinger
Skyteteknikk, anatomi, skytesimulator som trening.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Praktisk skyting med hagle på simulator

Stikkord
Skyting med hagle. Det skytes på leirdue, og diverse jaktsituasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring
Rullerende skyting, med råd og veiledning

Problemstillinger
Skyteteknikk, skytesimulator som trening.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ved bruk av jegerprøve materialet (dvd kapitel 2), så har man en god platform for den teoretiske delen.
De som har jegerprøvebok av nyere utgave kan bruke den som ekstra støtte.
"Jegerprøven med NJFF" jegerprøveboka fra NJFF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Hagle og rifle - instruktører eller jegerprøveinstruktører.

Utfyllende opplysninger

Kurset er beregnet til å gå over 12 timer. Det kan legges inn 30min. kaffepause. Kurset kan tas som studiering, med lokallagsinstruktør (hagle, rifle eller jegerprøveinstruktører).
Forutsetter å ha tilgang på skytesimulator med tilhørende rifle og hagle.