1084 Gaupejakt med og uten jaktlag

Mål

Lære om biologi, lover og forskrifter, jaktvåpen og ammunisjon, organisering av jakt på gaupe.

Målgruppe

Vante jegere med erfaring fra annen jakt. Jegere som har jaktet i jaktlag har en fordel, men det er ingen betingelse for deltakelse. Deltakere må ha skutt opp til storviltjakt.

Antall deltakere

Maks 20 deltakere.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Teori gjennomgås. Resten av dagen forberede morgendagens jakt. Sportegn gjennomgås og det settes i verk sporleting.

Stikkord

  • Teori i 4 timer innendørs: Lover og regler, jaktkort, organiseringa av jakt, våpen, sporkunnskap.
  • Utendørs ca 4 timer: Jaktlag etableres og praktisk jakt for dagen derpå organiseres. Jaktlagets plassering i terrenger og i forhold til hverandre gjennomgås. Det er viktig med å poengtere sikkerhet med rifle. Skytesektorer og poster etableres for hver enkelt deltaker.

Arbeidsform og gjennomføring

Teorien foreleses. Etterpå deles deltakerne inn i jektgrupper på 5 deltakere + instruktør. Hver gruppe forbereder sin jakt til dagen derpå.

Problemstillinger

Lovverket for kvotejakt gjennomgås. Hva trenges av jaktkort? Hva slags rettigheter har grunneieren? Motorisert ferdsel og hva slags tillatelser kan man søke om? Hvordan jakter gaupa? Hvordan finner man gaupe? Hvordan ser man forskjell på gaupespor, revespor, jervespor og hundespor? I hvilken naturtype lever gaupa?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk jakt under veiledning.

Stikkord

Grupper på 4-6 personer organiserer seg. Antall jegere i hver gruppe er avhengig av terreng og område. Gruppene drar ut i terrenget sammen med en instruktør og jakta starter. Praktisk jakt.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppevis jakt under veiledning

Problemstillinger

Det letes etter spor og dyret ringes inn. Jaktleder sender en-to personer inn i ringen for å prøve å få has på gaupa. Resten av jegerne sikrer at ikke gaupa smetter ut av området.

Litteratur/materiell for deltakerne

Egenprodusert teori, lovverk, sportegnhefte.

Krav til lærer/instruktør

Pedagogisk innsikt, erfarne gaupejegere

Opplegg for evaluering

Evaluering i plenum ved avslutning av kurset.