1084 Gaupejakt med og uten jaktlag

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om biologi, lover og forskrifter, jaktvåpen og ammunisjon, organisering av jakt på gaupe.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Vante jegere med erfaring fra annen jakt. Jegere som har jaktet i jaktlag har en fordel, men det er ingen betingelse for deltakelse. Deltakere må ha skutt opp til storviltjakt.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Teori gjennomgås. Resten av dagen forberede morgendagens jakt. Sportegn gjennomgås og det settes i verk sporleting.

Stikkord
Teori i 4 timer innendørs: Lover og regler, jaktkort, organiseringa av jakt, våpen, sporkunnskap.
Utendørs ca 4 timer: Jaktlag etableres og praktisk jakt for dagen derpå organiseres. Jaktlagets plassering i terrenger og i forhold til hverandre gjennomgås. Det er viktig med å poengtere sikkerhet med rifle. Skytesektorer og poster etableres for hver enkelt deltaker.
Arbeidsform og gjennomføring
Teorien foreleses. Etterpå deles deltakerne inn i jektgrupper på 5 deltakere + instruktør. Hver gruppe forbereder sin jakt til dagen derpå.

Problemstillinger
Lovverket for kvotejakt gjennomgås. Hva trenges av jaktkort? Hva slags rettigheter har grunneieren? Motorisert ferdsel og hva slags tillatelser kan man søke om? Hvordan jakter gaupa? Hvordan finner man gaupe? Hvordan ser man forskjell på gaupespor, revespor, jervespor og hundespor? I hvilken naturtype lever gaupa?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk jakt under veiledning.

Stikkord
Grupper på 4-6 personer organiserer seg. Antall jegere i hver gruppe er avhengig av terreng og område. Gruppene drar ut i terrenget sammen med en instruktør og jakta starter. Praktisk jakt.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppevis jakt under veiledning

Problemstillinger
Det letes etter spor og dyret ringes inn. Jaktleder sender en-to personer inn i ringen for å prøve å få has på gaupa. Resten av jegerne sikrer at ikke gaupa smetter ut av området.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Egenprodusert teori, lovverk, sportegnhefte.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Pedagogisk innsikt, erfarne gaupejegere

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering i plenum ved avslutning av kurset.