108 Katastrofesøk Nybegynnerlag

Godkjent for 18-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å lære hundeførere hvordan hunden trenes til redningshund i katastrofesøk. Hundefører får kunnskap og lærdom om hvordan en utvikler miljøsterke hunder til bruk i redningstjenesten. Målet med kurset er å klargjøre hund og fører til å bli en ressurs, som kan brukes i katastrofeområder etter endt utdanning.

Målgruppe og forkunnskaper

Ny medlemmer - hundeførere med ny hund, valp eller unghunder

Kursinnhold

Dag 1: Fremmøte, info, forelesning om hva katastrofesøk er, krav og regler
Dag 2: Praktiske trening og miljøtrening på forskjellige momenter, Forelesning om kvelden
Dag 3. Praktisk trening på forskjellige vanskelighetsgrader av miljø som steinrøys, planke/dekkhauger, bygninger av forskjellig art. Bevegelig underlag av forskjellig art.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Baseres på godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører i Norske Redningshunder

Læringsressurser

Baseres på godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Testes på forskjellige miljøer og anbefales videre eller ikke

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.