108 Katastrofesøk Nybegynnerlag

Godkjent for 18–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å lære hundeførere hvordan hunden trenes til redningshund i katastrofesøk. Hundefører får kunnskap og lærdom om hvordan en utvikler miljøsterke hunder til bruk i redningstjenesten. Målet med kurset er å klargjøre hund og fører til å bli en ressurs, som kan brukes i katastrofeområder etter endt utdanning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ny medlemmer - hundeførere med ny hund, valp eller unghunder

Innhold

Dag 1:

  • Fremmøte, info, forelesning om hva katastrofesøk er, krav og regler

Dag 2:

  • Praktiske trening og miljøtrening på forskjellige momenter
  • Forelesning om kvelden

Dag 3.

  • Praktisk trening på forskjellige vanskelighetsgrader av miljø som steinrøys, planke/dekkhauger, bygninger av forskjellig art.
  • Bevegelig underlag av forskjellig art.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Baseres på godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører i Norske Redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Testes på forskjellige miljøer og anbefales videre eller ikke

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.