1078 Hagle - praktisk skyting

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utvikle skyteferdigheter med hagle på bevegelige mål i den hensikt å bedre jegerens mulighet for å felle småvilt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere i alderene 16 - 80 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Innledende skytetrening med hagle, trapbane

Stikkord
Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingtekninkk, utgangsstilling, tilpassing av våpen

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger
Viktigheten av svingtekninkk. Viktigheten av at våpenet er tilpasset skytteren

2. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Fra utgangsstilling til montering

Stikkord
Tørrtrening på montasje av hagla, montasje under sving

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger
Fokus på målet. Sving i oppkast og montering

3. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Videregående skyting, duer fra varierende retninger

Stikkord
Skyte på motgående, sidegående, stigende mm duer

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger
Forskjellig foranhold. Vurdering av fart og avstand. Høyre og venstre svinger

4. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 1
Tema
Dobbeltskudd, skyting på 2 mål

Stikkord
Skifte av svingretning, valg av førstemål

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger
Hvilket mål skal skytes først? Hvordan skifte svingretning etter avfyrt førsteskudd?

5. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 2
Tema
Trening under veiledning og feilretting

Stikkord
Videre jobbing med problemduer, feilretting

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med feilretting fra instruktør

Problemstillinger
Jobbe med de utfordringene elevene har.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Å skyte med hagle" av Lasse Johnsen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør hagleskyting NJFF