1077 Motorsagbruk og sikkerhet

Godkjent for 4–28 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære sikker bruk av motorsag som en del av 4H prosjekt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Senior i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Dokumentert opplæring i motorsag og ryddesag.

Stikkord:

 • Sikkerhetsregeler.
 • Om motorsag og ryddesag.
 • Vedlikehold og gjennomgang av oppbygning

Arbeidsform:
Teori i klasserom og praksis i verksted om vedlikeholdet.

Problemstillinger:

 1. Regler for verneutstyr. Hvilken type verneutstyr kreves å ha på seg når man jobber med motorsag?
 2. Hvilke sikkerhetsinnretninger finnes på selve sagen?
 3. Vedlikehold av sag dvs: filing, renhold.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Grunnopplæring i bruk av motorsag. Hogstteknikk.

Stikkord:

 • Sikkerhet.
 • Fylling av bensin og olje.
 • Starting av sagen.
 • Felling av tre.
 • Kvisting.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring i skogen. Alle deltakere får forsøke seg på teknikkene som er nevnt ovenfor. Første del av dagen vil grunnopplæring av bruk av motorsag bli vektlagt. Senere vil temaet bli hogstteknikk.

Problemstillinger:

 • Hvordan fylle bensin og olje?
 • Hvordan starte sagen?
 • Felling av tre hvordan gjøre dette på en trygg måte. Kvisting av treet. Fremgangsmåter. Hvilket utstyr/hjelpemidler har man for sikker felling?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Hogstteknikk

Stikkord:

 • Felling av større trær. Faremomenter ved felling av tre (vind, greiner, felleretning mm).
 • Begrensninger med motorsag.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring i skogen. Man fortsetter videre fra andre prakisdag. Etter to dager i skogen er målet at kandidatene kan ha et nivå som gjør dem i stand til å foreta felling og kvisting på egen hånd. Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk.

Problemstillinger:

 • Felling av større trær. Faremomenter ved felling av tre (vind, greiner, felleretning mm).
 • Å foreta felling og kvisting på egen hånd.
 • Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk.
 • Være i stand til å se sine egne begrensninger med motorsag etter endt kurs.

4. samling
TuL: 4
Tema:
Sammenskriving av prosjekt

Stikkord:
Oppsummere hva vi har lært. Skrive inn prosjektheftet

Arbeidsform:
Oppsumering i klubblokale. Skriving i prosjekthefte.

Problemstilling:

 • Å oppsummere hva vi har lært i løpet av kurset med lærer.
 • Skrive inn prosjektheftet som er utarbeidet av 4H Norge.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H hefte "Lær deg å bruke motorsag"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer i motorsag (Godkjent instruktør er forespurt dvs. lektor i naturbruk fra naturbruksskole).

Utfyllende opplysninger

Kurset vil holdes med godkjent instruktør og ende opp i et dokument som viser at elevene har gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring på motorsag og ryddesag, og grunnleggende hogstteknikk. Hvorav halve kurset er praktisk bruk. Dokumentert opplæring relaterer seg til forskrift om bruk av arbeidsutstyr(555), som krever ar arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakere skal ha opplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.
Denne opplæringen skal være dokumenterbar. Kurset vil inneholde en del som dekker kravene til dokumentert opplæring på arbeidsutstyret. Dette vil gjennomgås med teori, vedlikehold og gjennomgang av oppbygning i verksted første dag.