1076 Kjøkkenhage - urter og grønnsaker

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å hjelpe deltakerne i gang med produksjon av grønnsaker og urter i hagen, samt å introdusere økologiske prinsipper i hagebruket. Alle skal i løpet av kurset ha laget en plan for sin egen kjøkkenhage.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse for dyrking av egen mat. Både nybegynnere og mer erfarne dyrkere.

Innhold

1. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Plassering og utforming av kjøkkenhagen.

Stikkord:
hensynta sol og vindforhold. Jordtype. Avstand fra kjøkkenet Annen bruk av hagen. Avgrensing av bed, opphøyde bed, beplanting/bygging.

Arbeidsform:
Innledning holdes av veileder, deretter jobber deltakerne med kartlegging og plan for egen hage. Det legges opp til diskusjon rundt hver enkelt plan.

Problemstillinger:
Hvilke utfordringer gir ulike grunnforhold, vindforhold og trær, med tanke på plassering av en kjøkkenhage? Kan opphøyde bed ha fordeler i vårt våte klima?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Gjødsel, jordforbedring og kompost.

Stikkord:
Unngå bruk av kunstgjødsel. Analysere jord i hagen. Tilføre det som mangler av organisk materiale for å oppnå gode vekstforhold. Prinsippet med kald og varm kompost og nytten av dette.

Arbeidsform:
innledning holdes av veileder. Det legges opp til spørsmålsrunde og videre arbeid med individuelle planer.

Problemstillinger:
Leirjord og myrjord må forbedres ulikt. Hva finnes på markedet av gjødsel godkjent til økolgisk dyrkning? Lage egen gjødsel.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Samplanting, vekstskifte og skadedyr/nyttedyr. Plantefamilier.

Stikkord:
Fordelene og viktigheten av vekstskifte. Ulike fomer for samplanting, hvilke plantefamilier kan inngå i et enkelt fireårig vekstskifte tilpassa vårt klima?

Arbeidsform:
Veileder holder en lengre innledning. Spørsmålsrunde og diskusjon. Arbeid med egne planer.

Problemstillinger:
Hvordan tiltrekke nyttedyr og samtidig unngå skadedyr? Hvilke planter trenger hvilket næringsinnhold i jorda? Hvem tilfører næringsstoff og hvordan kan vi utnytte dette?

4. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Såing, prikling og behandling av småplanter.

Stikkord:
Såjord. Temperatur. Lys og vanning. Prikling og ompotting.

Arbeidsform:
Praktisk veiledning.

Problemstillinger:
Hvordan så ulike frø? Hvofor spirer de ulikt? Når må man prikle? Forholdet mellom lys og temperatur?

5. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Hagebesøk. Utplanting.

Stikkord:
Avstand. Merking. Direkte såing på friland. Beskyttelse mot kulde, katter og annet.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid ute i en av deltakernes hage.

Problemstillinger:
Å tenke prakisk og kreativt. Unngå at planter skygger for hverandre. Hvem vokser fort og sakte? osv

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- "grønsaker i hagen", eget kursmateriell

For lærer/instruktør:
- Damms store grønne hagebok.
- Økologi i hagen av Marianne Leisner

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Utfyllende opplysninger

Kurset legges opp som en studering der de av deltakerne som har erfaringer å bidra med deler disse med de andre. Veileder vil på hver samling holde et innlegg om dagens tema. Kurset har en teoretisk del med bl.a planlegging, og en praktisk del hvor det sås, prikles og plantes.