1075 Traktor, vedlikehold og reparasjoner

Mål

Gi deltakerne ferdigheter i reparajoner og vedlikehold på traktor

Målgruppe

Bønder og andre som driver med eget vedlikehold

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset bygger på kurs 8901, mekking, men er en videreutvikling for bønder med en del erfaring i mekking.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ulike verktøy og bruken av disse

Stikkord

Vanlige ord/betegnelser på verktøy. Spesialverktøy til ulke operasjoner (Motor, drivstoff, hydrolikk osv.)

Arbeidsform og gjennomføring

Lære benevnelsen og bruken gjennom teori og praksis

Problemstillinger

Studieplanen er en rammeplan/mal for en mulig måte å legge opp kurset på. Mer detaljert planlegging vil være nødvendig - alt etter sammensetning av ferdigheter i gruppen, antall deltakere og sikkerhet. Deltakere og kursarrangører må bli enige om et opplegg ut fra lokale forhold

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Praksis i vedlikehold.

Stikkord

Forskjeller på de ulike traktorer. Hvordan løser vi de ulike problemene vi står overfor.

Arbeidsform og gjennomføring

Gjennomgang og praksis

Problemstillinger

Teoretisk innføring og mye praktisk øvelse

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Hvordan gjøre mer omfattende vedlikehold

Stikkord

Motorblokk og andre komponenter i motoren.

Arbeidsform og gjennomføring

Gjennomgang og praksis

Problemstillinger

Hvordan skifter vi motordeler?

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Andre komponenter på traktoren. Hvordan fungerer de.

Stikkord

Gjennomgang av hydrolikk, drivstoff og lignende.

Arbeidsform og gjennomføring

Elevene går gjennom egne traktorer. Avsluttes med felles diskusjon om de forskjellige problemstillinger som finnes.

Problemstillinger

Feilsøke og rette.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Repetisjon og diskusjon rundt ulike hovedtema, praktiske øvelser

Stikkord

Tips for vanskelige situasjoner/ feil, generelle vedlikeholdstips, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk innføring, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Litteratur/materiell for deltakerne

Delekataloger for forskjellige traktormerker.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren mekaniker

Opplegg for evaluering

Evalueres siste kursdag av elevene.