1075 Traktor, vedlikehold og reparasjoner

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne ferdigheter i reparajoner og vedlikehold på traktor

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder og andre som driver med eget vedlikehold

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ulike verktøy og bruken av disse

Stikkord
Vanlige ord/betegnelser på verktøy. Spesialverktøy til ulke operasjoner (Motor, drivstoff, hydrolikk osv.)

Arbeidsform og gjennomføring
Lære benevnelsen og bruken gjennom teori og praksis

Problemstillinger
Studieplanen er en rammeplan/mal for en mulig måte å legge opp kurset på. Mer detaljert planlegging vil være nødvendig - alt etter sammensetning av ferdigheter i gruppen, antall deltakere og sikkerhet. Deltakere og kursarrangører må bli enige om et opplegg ut fra lokale forhold

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Praksis i vedlikehold.

Stikkord
Forskjeller på de ulike traktorer. Hvordan løser vi de ulike problemene vi står overfor.

Arbeidsform og gjennomføring
Gjennomgang og praksis

Problemstillinger
Teoretisk innføring og mye praktisk øvelse

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Hvordan gjøre mer omfattende vedlikehold

Stikkord
Motorblokk og andre komponenter i motoren.

Arbeidsform og gjennomføring
Gjennomgang og praksis

Problemstillinger
Hvordan skifter vi motordeler?

4. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Andre komponenter på traktoren. Hvordan fungerer de.

Stikkord
Gjennomgang av hydrolikk, drivstoff og lignende.

Arbeidsform og gjennomføring
Elevene går gjennom egne traktorer. Avsluttes med felles diskusjon om de forskjellige problemstillinger som finnes.

Problemstillinger
Feilsøke og rette.

5. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Repetisjon og diskusjon rundt ulike hovedtema, praktiske øvelser

Stikkord
Tips for vanskelige situasjoner/ feil, generelle vedlikeholdstips, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk innføring, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Delekataloger for forskjellige traktormerker.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren mekaniker

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueres siste kursdag av elevene.

Utfyllende opplysninger

Kurset bygger på kurs 8901, mekking, men er en videreutvikling for bønder med en del erfaring i mekking.