1073 Ettersøk instruktør

Godkjent for 12–15 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Deltakerne skal få grunnleggende kunnskaper om ettersøkshunden og kjenne til ulike innfallsvinkler for å kunne få frem en dyktig ettersøksekvipasje.
  • Deltakerne skal få grunnleggende kunnskaper om skuddplassundersøkelser og det å lese og bruke hund.
  • Deltakerne skal lære å opptre som instruktører og å legge opp både teoretiske og praktiske leksjoner for hverandre.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i egen lokalforening. (Hundeeiere som ønsker å få mer kunnskap og lære mer om ettersøk og ettersøkshunden, så anbefales kursene 1072 og 1451 i stedet).

Minimum kompetansenivå:
- Jakthund grunnkurs, St.plan 6231
- Ettersøk grunnkurs, St.plan 1072
- Instruktørkurs pedagogikk og formidling, St.plan xxx
Praktisk kompetanse:
- Ført egen hund frem til godkjent ettersøkshund

Innhold

Dag 1

Tema
Lovverket for ettersøksjegeren og hunden (1 time)
Ettersøkshunden (6 timer)
Sporopplæring
Stikkord
Lære å lese hund, se på ulike hunder under sporing, teoretisk og praktisk.
Deltakerne skal legge spor for hverandre og evaluere hvordan ekvipasjen går sporet og gi tips og råd til forbedring.

Dag 2

Tema
Prøveformene (0,5t)
Ettersøksekvipasjen (0,5t)
Skuddplassundersøkelse (4t)
Utstyr
Stikkord
Teoribolk på temaene.
Lære hvordan lage skuddplasser, utfordre hverandre, teoretisk og praktisk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Heftet "Fra valp til godkjent ettersøkshund”, NJFF.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør ligger ute på NJFFs instruktørportal.

Organisering og arbeidsmåter

Dag 1: Teori og praktisk sporing. Demonstrasjoner.

Deltakerne skal legge spor for hverandre og evaluere hvordan ekvipasjen går sporet og gi tips og råd til forbedring.

Dag 2: Teori og praktisk arbeid på skuddplasser. Bruk av hund på skuddplasser.

Deltakerne skal lage skuddplasser for hverandre, gruppevis. Videre løses oppgaven av de ulike gruppene med tilbakemelding fra de ansvarlige.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF- autorisert fylkesinstruktør i ettersøk.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltager vurderes bestått/ ikke bestått av ansvarlig instruktør med bakgrunn i prestasjoner vist under kurset.

Deltatt som aspirant på minimum ett Ettersøk grunnkurs (St.plan 1072, 19t)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.