1072 Ettersøk grunnkurs

Godkjent for 8–19 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal ha fått innføring i grunnleggende trening av ettersøkshund, hvordan legge spor, og under veiledning fra instruktør ha lagt og gått flere spor.
Deltakerne vil få kjennskap til begrepene som benyttes ved godkjenning av ettersøkshunder og hvordan selve avprøvingen foregår.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få til en godkjent ettersøkshund

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Presentasjon. Ettersøksjegeren. Hunden. Grunndressur.

Stikkord:
Leksjon 1 (0,5. time): Gjennomgang av program, presentasjon av kursholder og deltakere samt praktisk info. Leksjon 2 (1. timer): Ettersøksjegeren. Leksjon 3 (2. timer): Hunden Leksjon 4 (2. timer): Grunndressur

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Sportrening.

Stikkord:
Leksjon 5 (1. timer): Sportrening - kanken og blodet. Leksjon 6 (2. timer): Sportrening. Utstyr til sporlegging. Leksjon 7 (4. timer): Sporopplæring og trening. Praksis - legge spor

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

3. samling
TmL: 7
Tema:
Sportrening. Fersksporprøven. De første ettersøkene. NJFFs ettersøksutdanning. Krav til hunden i lovverket.

Stikkord:
Leksjon 8 (4. timer): Sportrening - praksis. Gå spor. Leksjon 9 (0,5. time): Fersksporprøven. Godkjenningsprøven. Leksjon 10 (1. time): De førte ettersøkene. Leksjon 11 (0,5. time): NJFFs ettersøksutdanning. Leksjon 12 (0,5. time): Krav til hunden i lovverket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker: “Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund”, NJFF 2014.
Lærer: Samling 1) Kursplan ettersøk grunnkurs.ppt Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund. Ettersøksjegeren. ppt.Hunden. ppt. Valg av valp. ppt. Innlæringsveien. ppt. Grunndressuren. ppt. Samling 2) Sportrening - skanken og blodet.ppt. Utstyr til sportrening. ppt.\ Samling 3: Fersksporprøven. ppt. Godkjenningsprøven. ppt. De første ettersøkene. ppt. NJFFs ettersøksutdannin. ppt. Krav til hunden i lovverket. ppt.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF autorisert instruktør i ettersøk

Utfyllende opplysninger

Deltakerne skal med litt egentrening være godt nok skolert for å kunne melde seg og hunden opp for godkjenningsprøve. Det er ingen kunnskapstest etter ferdig kurs. De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP - utstyr for teorigjennomgang og utearealer hvor man kan vise sporlegging og deltakerne skal kunne praktisere sporgåing. Det anbefales at arrangør legger opp til muligheten for å kunne gå godkjenningsprøven etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.