1070 Lavinekurs

Mål

Trene deltakerne på redning i vinterfjellet med hundeekvipasjer

Målgruppe

Organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av redning i vinterfjellet med hund

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Passer for samarbeid med feks. Røde kors

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Fredag: Klargjøre treningsfeltet

Stikkord

Finne egnet treningsområde.

Arbeidsform og gjennomføring

Sonde etter riktig snøkonsistens, få oversikt over terrenget

Problemstillinger

Området må ha en mulig "skredtunge" og plass nok for søk i terreng. Det må være mulig å lage huler i snøen og snøen må være av en slik kvalitet at vi gjentatte ganger kan tette igjen hulene.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lørdag: Lære å teste hvor hundenes nivå er og kartlegge hva de trenger å trene på

Stikkord

De nye hundeeierne: Bli trygg og motivert til å forlate eier og gå ned i hule
De mer erfarne hundeeierne: Stimulere til en god og tydelig markering Forklare strategi og nødvendige ting å vurdere ved søk

Arbeidsform og gjennomføring

Søk etter nedgravde personer i hht åpne og lukkede huler (alt etter hundens nivå)

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Søndag: Øke vanskelighetsgraden for alle - ut fra eget nivå

Stikkord

De nye hundeierne trener gradvis med lukkede huler og markeringer.
De erfarne hundeeierne søker også i fritt søk i terreng og hundeførerne får ukjente oppgaver hvor de legger opp taktisk opplegg for søk og fører hunden i søk. Løpende tilbakemelding fra treningsleder.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

Krav til lærer/instruktør

Hundefører lavine, dvs ha hatt godkjent lavinehund i 4 år.

Opplegg for evaluering

Evalueringsmøte holdes, med videre undervisning i taktisk opplegg for søk i skred. Undervisningen skjer innendørs og varer 2 timer.