1070 Lavinekurs

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Trene deltakerne på redning i vinterfjellet med hundeekvipasjer

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av redning i vinterfjellet med hund

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Fredag: Klargjøre treningsfeltet

Stikkord
Finne egnet treningsområde.

Arbeidsform og gjennomføring
Sonde etter riktig snøkonsistens, få oversikt over terrenget

Problemstillinger
Området må ha en mulig "skredtunge" og plass nok for søk i terreng. Det må være mulig å lage huler i snøen og snøen må være av en slik kvalitet at vi gjentatte ganger kan tette igjen hulene.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Lørdag: Lære å teste hvor hundenes nivå er og kartlegge hva de trenger å trene på

Stikkord
De nye hundeeierne: Bli trygg og motivert til å forlate eier og gå ned i hule
De mer erfarne hundeeierne: Stimulere til en god og tydelig markering Forklare strategi og nødvendige ting å vurdere ved søk

Arbeidsform og gjennomføring
Søk etter nedgravde personer i hht åpne og lukkede huler (alt etter hundens nivå)

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Søndag: Øke vanskelighetsgraden for alle - ut fra eget nivå

Stikkord
De nye hundeierne trener gradvis med lukkede huler og markeringer.
De erfarne hundeeierne søker også i fritt søk i terreng og hundeførerne får ukjente oppgaver hvor de legger opp taktisk opplegg for søk og fører hunden i søk. Løpende tilbakemelding fra treningsleder.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vinterutstyr, spade etc.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Hundefører lavine, dvs ha hatt godkjent lavinehund i 4 år.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsmøte holdes, med videre undervisning i taktisk opplegg for søk i skred. Undervisningen skjer innendørs og varer 2 timer.

Utfyllende opplysninger

Passer for samarbeid med feks. Røde kors