107 Katastrofesøk B-treningslag

Godkjent for 18-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal gi deltakere på et stadie mellom B og A godkjent katastrofesøkshunder kunnskap for å kunne bli klar for godkjenning i klasse A katastrofe. Målet nåes gjennom trening med varighet av minst 2 dager og skal inneholde praktiske og teoretiske oppgaver. Deltakende ekvipasjer som er godkjente i Klasse A-katastrofe, skal være beredt for å delta nasjonalt og internasjonalt i katastrofeområder, som jordskjelv, sammenraste bygninger eller ras av annen art.

Målgruppe og forkunnskaper

B-godkjente Ekvipasjer som trener mot A-godkjenning.

Kursinnhold

Dag 1: Fremmøte, info, forelesning om katastrofesøk, krav og regler
Dag 2. Praktiske oppgaver dagtid og forelesning teori om kvelden
Dag 3. Praktiske oppgaver som å søke selvstendig i planke/dekk hauger, steinrøyser, sammenraste bygninger, eller bygninger som ikke er trygg for mennesker å gå ii.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Godkjenniningsprogrammet til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører.

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Testing og praktiske oppgaver utgjør evaluering til slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.