107 Katastrofesøk B-treningslag

Godkjent for 18–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakere på et stadie mellom B og A godkjent katastrofesøkshunder kunnskap for å kunne bli klar for godkjenning i klasse A katastrofe. Målet nåes gjennom trening med varighet av minst 2 dager og skal inneholde praktiske og teoretiske oppgaver. Deltakende ekvipasjer som er godkjente i Klasse A-katastrofe, skal være beredt for å delta nasjonalt og internasjonalt i katastrofeområder, som jordskjelv, sammenraste bygninger eller ras av annen art.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

B-godkjente Ekvipasjer som trener mot A-godkjenning.

Innhold

Dag 1:
Fremmøte, info, forelesning om katastrofesøk, krav og regler

Dag 2.
Praktiske oppgaver dagtid og forelesning teori om kvelden

Dag 3.
Praktiske oppgaver som å søke selvstendig i planke/dekk hauger, steinrøyser, sammenraste bygninger, eller bygninger som ikke er trygg for mennesker å gå ii.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører.

Avsluttende prøve/eksamen

Testing og praktiske oppgaver utgjør evaluering til slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.