1069 Vintert.led. - Krevende veivalg

Godkjent for 8–25 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Har som mål å del-kvalifisere til turleder vinterstid, og gir godkjenning som turleder både sommer og vinter ved alle DNTs arrangementer.

Hovedmål: Etter endt kurs skal deltakerne vinterstid i fjellet:

 • ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
 • ha evne til å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
 • mestre orientering under krevende forhold
 • kunne gjennomføre og organisere improvisert overnatting ute
 • ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
 • ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
 • ha selvinnsikt og evne refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Godkjente sommerturledere
Dvs:

 • Gjennomført kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs
 • Godkjent kursmodul 3 (sommerturlederkurs)
 • Gode kunnskaper om orientering 
 • Gode kunnskaper om ferdsel i høyfjellet vinterstid 
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
 • Erfaring som turleder sommerstid 
 • Over 16 år

DNT medlem

Innhold

1. samling
TmL: 25
Tema:
Krevende orientering og veivalg vinterstid

Stikkord:
Dette er en modul som skal fokusere på krevende orientering og veivalg vinterstid. Deltakerne skal på forhånd planlegge og gjennomføre en rute vinterstid som er utfordrende (gjerne nattestid). Under denne siste delen skal det også være fokus på ulykker og uforutsette hendelser.

Forslag til innhold:

 • Krevende orientering og veivalg vinterstid (natt)
 • Organisering og ledelse (gjerne med vanskelige deltakere)
 • Reperasjon av ski / binding
 • Transport av skadet - skikjelke
 • Bekledning og ernæring (mat og drikke)

Arbeidsform:

 • Kurset legges opp som en tur.
 • Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser i vinterfjellet under varierende vær og føreforhold.
 • Det benyttes case og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Kurslitteratur

 • Turlederhåndboken, Den Norske Turistforeningen

Anbefalt litteratur:

 • Augestad, Trond (2006). Overnatting i snøen. Kantgrop i en liten snøskavl. Kroppsøving, 6, 14-18
 • Høyem, Jannicke; Augestad, Trond og Camilla Nordal Rask (2009). Å finne vann i vinterfjellet. Kroppsøving, 3
 • Hågvar, Sigmund og Berntsen, Bredo (red.) (2001): Norsk naturarv. Våre naturverdier i et internasjonalt lys. Andresen & Butenschøn.
 • Landrø, Markus (2007). Skredfare: snøskred, risiko og redning.En håndbok om skred for fjellskiløpere, klatrere og løssnøkjørere. Fri Flyt AS. (Boka er svært omfattende og grundig om temaet, og som en introduksjon kan vi anbefale følgende sider: s. 14-31 Introduksjon og s. 62-89 Faktorer)
 • Melbye, Mats D. (1997). Friluftsliv i vinterfjellet. Universitetsforlaget: Oslo. (NB! Feil om kartreferanser s. 53)
 • Nordli, Øyvind (2000). Fjellet i snø, vind, sol og tåke: handbok for fjellturen. Samlaget, Oslo
 • Ryd, Yngve (2001). Snö: en renskötare berättar.Stockholm: Ordfront.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Godkjent vinterturleder og godkjent DNT kursleder gjennom DNTs kurslederkurs.

Avsluttende prøve/eksamen

Vurdering: Løpende tilbakmeldinger fra kurslederne, selvevalueringer, og vurderinger/ tilbakmeldinger fra deltakerne. Etter gjennomført vinterturlederkurs modul 4 - del 1,2 og 3 vil det bli gitt en karakter (bestått/ikke bestått).

Evalueringen er basert på kurslederens vurdering av deltakeren som vinterturleder under alle forhold. Det er viktig at kursdeltakeren har et realistisk selvbilde til egen kompetanse.

Utfyllende opplysninger

DNTs vinterturlederkurs modul 4 består av tre deler:

 • del 1 Skred
 • del 2 Bolig i snø
 • del 3 Krevende orientering/veivalg vinterstid\ Kurset kan arrangeres sammenhengende over 7 dager eller 3 helger på 2,5 dager (75 timer på alle deler tilsammen)

Kurset kvalifiserer til : Vinterturleder