1068 Vinterturleder - Bolig i snø

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Har som mål å del kvalifisere til turleder vinterstid, og gir godkjenning som turleder både sommer og vinter ved alle DNTs arrangementer.

Hovedmål: Etter endt kurs skal deltakerne vinterstid i fjellet:

 • ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
 • ha evne til å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
 • mestre orientering under krevende forhold
 • kunne gjennomføre og organisere improvisert overnatting ute
 • ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
 • ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
 • ha selvinnsikt og evne refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Godkjente sommerturledere
Dvs:

 • Gjennomført kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs)
 • Godkjent kursmodul 3 (sommerturlederkurs)
 • Gode kunnskaper om orientering 
 • Gode kunnskaper om ferdsel i høyfjellet vinterstid 
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
 • Erfaring som turleder sommerstid 
 • Over 16 år
 • DNT medlem

Innhold

1. samling
TmL: 25
Tema:
Bolig i snø

Stikkord:
Dette er en modul som skal fokusere på ly og overnatting ute vinterstid med en gruppe på tur i vinterfjellet. En vil diskutere ulike overnattingsformer, og tilegne seg erfaringer ved bruk av dem. Kurset inneholder også første del av selve vinterturlederutdannelsen der deltakerne selv er ansvarlige fra å ta seg frem i vinterfjellet og utvikle egne ferdigheter.

Forslag til innhold:

 • Orientering og veivalg
 • Organisering av gruppe
 • Gjennomgang av ulike former for nødly i snø
 • Etablere og overnatte ute i snø

Arbeidsform:

 • Kurset legges opp som en tur.
 • Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser i vinterfjellet under varierende vær og føreforhold.
 • Det benyttes case og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Kurslitteratur

 • Turlederhåndboken, Den Norske Turistforeningen

Anbefalt litteratur

 • Augestad, Trond (2006). Overnatting i snøen. Kantgrop i en liten snøskavl. Kroppsøving, 6, 14-18
 • Høyem, Jannicke; Augestad, Trond og Camilla Nordal Rask (2009). Å finne vann i vinterfjellet. Kroppsøving, 3
 • Hågvar, Sigmund og Berntsen, Bredo (red.) (2001): Norsk naturarv. Våre naturverdier i et internasjonalt lys. Andresen & Butenschøn.
 • Landrø, Markus (2007). Skredfare: snøskred, risiko og redning.En håndbok om skred for fjellskiløpere, klatrere og løssnøkjørere. Fri Flyt AS. (Boka er svært omfattende og grundig om temaet, og som en introduksjon kan vi anbefale følgende sider: s. 14-31 Introduksjon og s. 62-89 Faktorer)
 • Melbye, Mats D. (1997). Friluftsliv i vinterfjellet. Universitetsforlaget: Oslo. (NB! Feil om kartreferanser s. 53)
 • Nordli, Øyvind (2000). Fjellet i snø, vind, sol og tåke: handbok for fjellturen. Samlaget, Oslo . Ryd, Yngve (2001). Snö: en renskötare berättar.Stockholm: Ordfront.
 • Se i tillegg listen over anbefalt litteratur knyttet til de andre modulene.

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent vinterturledere, godkjent kursledere gjennom DNTs kurslederkurs

Avsluttende prøve/eksamen

Vurdering: Løpende tilbakmeldinger fra kurslederne, selvevalueringer, og vurderinger/ tilbakmeldinger fra deltakerne. Etter gjennomført vinterturlederkurs modul 4 - del 1,2 og 3 vil det bli gitt en karakter (bestått/ikke bestått).

Evalueringen er basert på kurslederens vurdering av deltakeren som vinterturleder under alle forhold. Det er viktig at kursdeltakeren har et realistisk selvbilde til egen kompetanse.

Utfyllende opplysninger

DNTs vinterturlederkurs modul 4 består av tre deler:

 • del 1 Skred
 • del 2 Bolig i snø
 • del 3 Krevende orientering/veivalg vinterstid

Kurset kan arrangeres sammenhengende over 7 dager eller 3 helger på 2,5 dager (75 timer på alle deler tilsammen)

Kurset kvalifiserer til: Vinterturleder.