1060 Beskjæring av busker og trær

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskap slik at de tørr å beskjære busker og trær i egen hage og gjøre det mest mulig riktig.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Den beste tiden for beskjæring. Botanikk. Beskjæringsutstyr.

Stikkord
Beste tiden for beskjæring. Grunnprinsipper for beskjæring. Hva skal fjernes? Botanikk for vedaktige planter. Riktig utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring
Felles diskusjon med utgangspunt i læreboken.

Problemstillinger
Beste og verste tiden for beskjæring? Hvor mye skal fjernes? Fornuftig utstyr.

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Beskjæring av busker. Trepleie.

Stikkord
Beskjæring ved planting, oppbyggingsbeskjæring, vedlikeholdsbeskjæring, foryngelsesbeskjæring, nedskjæring. Beskjæring i forhold til blomstring. Hvordan stelle trær?

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger
Hvor skal snittet legges? Hvordan beskjære i forhold til buskens alder? Hvilke busker skal beskjæres etter blomstring? Hvilke trær skal beskjæres og hvilke skal få stå i fred?

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Beskjæring av forskjellige typer roser. Hekker. Beskjæring av eviggrønne trær og busker.

Stikkord
Beskjæring av forskjellige typer roser. Klipping av hekk. Bartrær.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger
Hvordan beskjære buskroser, grupperoser og klatreroser? Hvordan klippes hekk? Hva må gjøres årlig?

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Beskjæring av bærbusker og frukttrær.

Stikkord
Beskjæring av de forskjellige bærsortene. Beskjæring av fruktrær. God avling. Pene trær.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger
Hvordan beskjære for å få best mulig bæravling? Hvordan beskjære nye, unge og eldre fruktrær? Oppbygging av pen krone. Hvordan beskjære for å få god avling på fruktrærene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Beskjæring av busker og trær. Av: Johanna Lindholm og Torbjørn Åkersson,
Landbruksforlaget 2003

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Benytte oss av kunnskap som er i eget hagelag.