1060 Beskjæring av busker og trær

Mål

Gi deltakerne kunnskap slik at de tørr å beskjære busker og trær i egen hage og gjøre det mest mulig riktig.

Målgruppe

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Benytte oss av kunnskap som er i eget hagelag.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Den beste tiden for beskjæring. Botanikk. Beskjæringsutstyr.

Stikkord

Beste tiden for beskjæring. Grunnprinsipper for beskjæring. Hva skal fjernes? Botanikk for vedaktige planter. Riktig utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Felles diskusjon med utgangspunt i læreboken.

Problemstillinger

Beste og verste tiden for beskjæring? Hvor mye skal fjernes? Fornuftig utstyr.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Beskjæring av busker. Trepleie.

Stikkord

Beskjæring ved planting, oppbyggingsbeskjæring, vedlikeholdsbeskjæring, foryngelsesbeskjæring, nedskjæring. Beskjæring i forhold til blomstring. Hvordan stelle trær?

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger

Hvor skal snittet legges? Hvordan beskjære i forhold til buskens alder? Hvilke busker skal beskjæres etter blomstring? Hvilke trær skal beskjæres og hvilke skal få stå i fred?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Beskjæring av forskjellige typer roser. Hekker. Beskjæring av eviggrønne trær og busker.

Stikkord

Beskjæring av forskjellige typer roser. Klipping av hekk. Bartrær.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger

Hvordan beskjære buskroser, grupperoser og klatreroser? Hvordan klippes hekk? Hva må gjøres årlig?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Beskjæring av bærbusker og frukttrær.

Stikkord

Beskjæring av de forskjellige bærsortene. Beskjæring av fruktrær. God avling. Pene trær.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppediskusjon og praksis i hagen til kveldens kursholder.

Problemstillinger

Hvordan beskjære for å få best mulig bæravling? Hvordan beskjære nye, unge og eldre fruktrær? Oppbygging av pen krone. Hvordan beskjære for å få god avling på fruktrærene?

Litteratur/materiell for deltakerne

Beskjæring av busker og trær. Av: Johanna Lindholm og Torbjørn Åkersson, Landbruksforlaget 2003