106 Katastrofesøk A-treningslag

Godkjent for 18-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet for kurset er gjennom tilleggsutdannelse for lavine eller ettersøksekvipasjer å lære om katastrofesøk. Målet for treningen er gjennom kunnskapen som tilegnes å kunne godkjenne ekvipasjene i klasse A- katastrofe, for å bidra i tjeneste nasjonalt og internasjonalt.

Målgruppe og forkunnskaper

Trening i katastrofesøk for ekvipasjer som skal godkjenne i klasse A-

Kursinnhold

Dag 1: Fremmøte, info, teori og gjennomgang av krav og regler
Dag 2: Praktiske oppgaver og gjennomgang teori om kvelden
Dag 3 : Praktiske oppgaver som å søke selvstendig i steinrøys, dekk/planke hauger, sammenraste bygninger e.l.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører kan undervise ekvipasjene

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder blir brukt som læremidler.

Kvalifiserende/test/eksamen

Trening , opplæring for å komme nærmest mulig A-godkjenning

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.