106 Katastrofesøk A-treningslag

Godkjent for 18–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er gjennom tilleggsutdannelse for lavine eller ettersøksekvipasjer å lære om katastrofesøk. Målet for treningen er gjennom kunnskapen som tilegnes å kunne godkjenne ekvipasjene i klasse A- katastrofe, for å bidra i tjeneste nasjonalt og internasjonalt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Trening i katastrofesøk for ekvipasjer som skal godkjenne i klasse A-

Innhold

Dag 1:
Fremmøte, info, teori og gjennomgang av krav og regler

Dag 2:
Praktiske oppgaver og gjennomgang teori om kvelden

Dag 3 :
Praktiske oppgaver som å søke selvstendig i steinrøys, dekk/planke hauger, sammenraste bygninger e.l.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder blir brukt som læremidler.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører kan undervise ekvipasjene

Avsluttende prøve/eksamen

Trening , opplæring for å komme nærmest mulig A-godkjenning

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.