1055 Dommerutdanning - Jaktprøve Basset

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål at deltakerne er klare for elev/aspirantarbeide, i den hensikt å bli autorisert som Jaktprøvedommer for Basset rasene

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kandidater som tilfredstiller opptakskravene

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Historikk. Etikk. Hensikten med Jaktprøver. Terminologi. Definisjoner. NKKs fellesbestemmelse m/kommentarer

Stikkord
Historikk. Hvorfor Jaktprøver. Terminologi. Definisjoner. Prøvertyper. Søknadsfrister.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning. Diskusjon med spørsmål.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Utdanningsregler. Norsk Bassetklub's Drevprøveregler. Prøvedokumenter.

Stikkord
Innstruks NKKs representant. Ledelse av Prøven. Gjennomføring av Prøven. Ensartet bedømmelse. Råd til dommere. Bedømmelse. premiering. Godkjennelse av prøven.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning. Diskusjon med spørsmål.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Skogskort og drevprøveprotokoll

Stikkord
Utfylling av skogskort m/kommentarer. Utfylling av drevprøveprotokoll m/kommentarer. Regler for bruk av GPS/Peil

4. samling
Tema
Eksamen

Stikkord
Besvare skriftelig spørsmålsskjema laget utifra gjennomgåtte opmråder utfylling av prøvedokumenter etter gitt case

Arbeidsform og gjennomføring
Skriftelig eksamen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Drevprøveregler for Bassetrasen godkjent av NKKA

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Autorisert Jaktprøvedommer med lang erfaring, som har praktisert som NKK-Representant, Prøveleder på Jaktprøver for Basset

Utfyllende opplysninger

  1. samling Eksamen, er ikke tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven.