105 Katastrofe B-kurs

Godkjent for 18-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Gjennomgå katastrofe godkjenning klasse B på lokale kurs av minimum 2 dagers varighet. Lære å kunne søke i bevegelig miljø, steinrøys, plankehauger, dekkhauger osv. Etter endt kurs skal ekvipasjen kunne takle alle momenter for å bestå B-kurs katastrofe

Målgruppe og forkunnskaper

Katastrofe godkjenning er en tilleggsutdannelse for ekvipasjer som er godkjent Lavine eller ettersøk . For å stille på B-kurs må du være B-godkjent i en av de 2 disiplinene.

Kursinnhold

Dag 1 Fremmøte informasjon og gjennomgang av krav, regler, Teori forskjellig tema

Dag 2. Praktiske oppgaver og teori av katastrofe tema kveld
Dag 3. Praktiske oppgaver som å kunne søke bevege seg i ulendt miljø, som planke, dekkhauger, steinrøys eller sammenraste bygninger e.l.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Godkjenningsprogrammet i Katastrofesøk til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Godkjent katastrofe instruktør

Læringsressurser

Teori og praksis

Kvalifiserende/test/eksamen

Ukjent oppgave i katastrofesøk siste dagen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.