105 Katastrofe B-kurs

Godkjent for 18–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennomgå katastrofe godkjenning klasse B på lokale kurs av minimum 2 dagers varighet. Lære å kunne søke i bevegelig miljø, steinrøys, plankehauger, dekkhauger osv. Etter endt kurs skal ekvipasjen kunne takle alle momenter for å bestå B-kurs katastrofe

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Katastrofe godkjenning er en tilleggsutdannelse for ekvipasjer som er godkjent Lavine eller ettersøk . For å stille på B-kurs må du være B-godkjent i en av de 2 disiplinene.

Innhold

Dag 1

  • Fremmøte informasjon og gjennomgang av krav, regler
  • Teori forskjellig tema

Dag 2.

  • Praktiske oppgaver og teori av katastrofe tema kveld

Dag 3.

  • Praktiske oppgaver som å kunne søke bevege seg i ulendt miljø, som planke, dekkhauger, steinrøys eller sammenraste bygninger e.l.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Teori og praksis

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent katastrofe instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Ukjent oppgave i katastrofesøk siste dagen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.