1049 Reklamefilm

Mål:

Lære å vurdere hva en god reklamefilm er. Lære den estetiske og tekniske prosessen frem mot en ferdig film.

Målgruppe:

Alle med interesse for å lage film

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Reklamefilm

Stikkord:

Se og vurdere reklamefilm. Presentasjon av oppgave og deltakere. Idèarbeid.

Arbeidsform:

Se og vurdere reklamefilm i plenum. Presentere oppgave for plenum. Arbeide med idèdugnad.

Problemstillinger:

Hva er en reklamefilm? Hva gjør en reklamefilm god? Vi presenterer hvordan vi legger opp oppgaven, som er å lage en reklamefilm på maks ett minutt. Vi jobber med de kreative prosessene i filmskaping. Først tar vi for oss idèarbeidet.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Reklamefilm

Stikkord:

Idègjennomgang med respons/tilbakemelding. Om filmspråk. Om utstyrsopplæring. Forberede innspilling. Innspilling.

Arbeidsform:

Gruppearbeid. Dialog i plenum. Presentasjon og fremlegging i plenum. Instruksjon. Innspilling.

Problemstillinger:

Tilbakemelding og respons på idèene. Filmspråk; hvordan fortelle med film? Utstyrsopplæring; hvordan bruke kamera og stativ? Forberede filminnspilling. Innspilling av film.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Reklamefilm

Stikkord:

Vurdere klipp. Valg av musikk. Lydarbeid. Spesialeffekter.

Arbeidsform:

Gruppearbeid. Dialog i plenum. Evaluering.

Problemstillinger:

Vurdering av filmklippene? Valg av musikk. Bruk av spesialeffekter.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Youtube og tv.

Krav til lærer/instruktør:

Må ha utdannelse/jobberfaring innen reklame, filmproduksjon e.l.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema (avkrysning og spørsmål). Questback e.l. dersom man har tilgang til det.