1049 Reklamefilm

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å vurdere hva en god reklamefilm er. Lære den estetiske og tekniske prosessen frem mot en ferdig film.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for å lage film

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Reklamefilm

Stikkord:
Se og vurdere reklamefilm. Presentasjon av oppgave og deltakere. Idèarbeid.

Arbeidsform:
Se og vurdere reklamefilm i plenum. Presentere oppgave for plenum. Arbeide med idèdugnad.

Problemstillinger:
Hva er en reklamefilm? Hva gjør en reklamefilm god? Vi presenterer hvordan vi legger opp oppgaven, som er å lage en reklamefilm på maks ett minutt. Vi jobber med de kreative prosessene i filmskaping. Først tar vi for oss idèarbeidet.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Reklamefilm

Stikkord:
Idègjennomgang med respons/tilbakemelding. Om filmspråk. Om utstyrsopplæring. Forberede innspilling. Innspilling.

Arbeidsform:
Gruppearbeid. Dialog i plenum. Presentasjon og fremlegging i plenum. Instruksjon. Innspilling.

Problemstillinger:
Tilbakemelding og respons på idèene. Filmspråk; hvordan fortelle med film? Utstyrsopplæring; hvordan bruke kamera og stativ? Forberede filminnspilling. Innspilling av film.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Reklamefilm

Stikkord:
Vurdere klipp. Valg av musikk. Lydarbeid. Spesialeffekter.

Arbeidsform:
Gruppearbeid. Dialog i plenum. Evaluering.

Problemstillinger:
Vurdering av filmklippene? Valg av musikk. Bruk av spesialeffekter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Youtube og tv.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha utdannelse/jobberfaring innen reklame, filmproduksjon e.l.