1046 Kompetanseheving for turledere

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Faglig oppdatering og erfaringsutveksling for erfarne turledere gjennom teori og praksis.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Turledere med en del erfaring.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Sikkerhet på tur

Stikkord
Risikovurdering i teori og praksis, sikkerhetsutstyr, aktuelt førstehjelp-tema, rutiner ved ulykke, nødbivuakk etc.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, samtale, praktiske øvelser

Problemstillinger
Hvilket ansvar har turleder for sikkerheten på tur? Hvilket ansvar har foreningen? Hva er risiko? Risikovurdering på foreningsnivå. Risikovurdering på den enkelte tur. Hva er foreningens rutiner, skjema og veiledninger knyttet til sikkerhet?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Aktuelt tema

Stikkord
Aktuelle tema kan være nødbivuakk, turleders sosiale rolle, orientering i vanskelig terreng, verneregler, flora og fauna, foto-tips og -regler, reparasjon av turutstyr, håndtering av krisesituasjoner, sporløs ferdsel.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, samtale, praktiske øvelser, gruppearbeid

Problemstillinger
Hvordan kan jeg bidra til en god turopplevelse for alle deltakerne?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Turlederhåndboken.
Foreningens retningslinjer for turledere.
Litteraturforslag fra instruktør for de spesifikke tema.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema for kurset deles ut.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal være en arena for erfaringsdeling og oppdatering i turlederfaglige emner. Krav til forkunnskaper vil variere etter hvilke spesifikke tema som tas opp på hvilket nivå. Det er ønskelig at kurset gjennomføres med jevne mellomrom slik at en over tid dekker de fleste emner som er aktuelle for turleder.