1046 Kompetanseheving for turledere

Mål

Faglig oppdatering og erfaringsutveksling for erfarne turledere gjennom teori og praksis.

Målgruppe

Turledere med en del erfaring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset skal være en arena for erfaringsdeling og oppdatering i turlederfaglige emner. Krav til forkunnskaper vil variere etter hvilke spesifikke tema som tas opp på hvilket nivå. Det er ønskelig at kurset gjennomføres med jevne mellomrom slik at en over tid dekker de fleste emner som er aktuelle for turleder.

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Sikkerhet på tur

Stikkord

Risikovurdering i teori og praksis, sikkerhetsutstyr, aktuelt førstehjelp-tema, rutiner ved ulykke, nødbivuakk etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, samtale, praktiske øvelser

Problemstillinger

Hvilket ansvar har turleder for sikkerheten på tur? Hvilket ansvar har foreningen? Hva er risiko? Risikovurdering på foreningsnivå. Risikovurdering på den enkelte tur. Hva er foreningens rutiner, skjema og veiledninger knyttet til sikkerhet?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Aktuelt tema

Stikkord

Aktuelle tema kan være nødbivuakk, turleders sosiale rolle, orientering i vanskelig terreng, verneregler, flora og fauna, foto-tips og -regler, reparasjon av turutstyr, håndtering av krisesituasjoner, sporløs ferdsel.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, samtale, praktiske øvelser, gruppearbeid

Problemstillinger

Hvordan kan jeg bidra til en god turopplevelse for alle deltakerne?

Litteratur/materiell for deltakerne

Turlederhåndboken. Foreningens retningslinjer for turledere. Litteraturforslag fra instruktør for de spesifikke tema.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema for kurset deles ut.