1040 Taksering av hønsefugl

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Se nytteverdien av en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning\Kunne organisere og gjennomføre feltarbeid og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl
- Kunne organisere og gjennomføre feltarbeid og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for å skolere seg til å delta i bestandstaksering av hønsefugl etter Distance Sampling metoden

Kurset er ment for alle med interesse for hønsefuglforvaltning. Deltakerne må ha grunnkompetanse i bruk av GPS

Innhold

TmL: 11
Tema:
Taksering av hønsefugl

Stikkord:
Overvåking av hønsefugl (1 t)
Distance sampling (1 t)
Linjetaksering med løs hund ( 2 t)
Informasjon om praktiske øvelser (0,5 t)
Praktiske takseringsøvelser (3,5 t)
Analyse og gjennomgang av takseringsøvelse (2 t)
Oppsummering (1 t)

Arbeidsform:
Teori, forelesning og spørsmål.\Praktiske takseringsøvelser foregår ute i felt.

Problemstillinger:
Taksering-, en del av langsiktig og bærekraftig småviltforvaltning. Takseringsmetodikk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
Egnet bekledning for den praktiske kursdelen, PC og smarttelefon.\Kursstedet må ha tilgang til internett og det må være telefondekning i området.

For lærer/instruktør:
Det er utarbeidet PP-presentasjoner for kurset til bruk for instruktør.\Oppdatert materiell ligger på NJFFs instruktørsider.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kurset ledes av NJFFs fylkesinstruktør i småvilttaksering

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 11 timer
Det er ingen kunnskapstest på dette kurset
Kurset gir kvalifikasjon til å organisere og delta i taksering av hønsefugl
De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP-utstyr. I tillegg må det være tilgang til relativt åpent og oversiktlig uteområde for å gjennomføre de praktiske øvelsene. Ved mer enn 10 deltakere vil tidsforbruket øke noe for de praktiske øvelsene og gjennomgangen av disse i ettertid. Regn ca 1 time ekstra.