104 Foto i hagen.

Godkjent for 12–15 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne benytte mobiltelefonen til å ta gode bilder fra hagen. - Lære å kjenne fotofunksjonene og ekstrautstyr. - Lære om motivvalg og teknikker. - Lære om hvordan å redigering bilder og publisering på sosiale medier.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for foto og hage.
Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Innhold

Dag 1 Lære å kjenne fotofunksjonene på egen mobiltelefon og evnt. tilleggsutstyr. Fotografere.

Dag 2 Fotografere - fokus på motivvalg,

Dag 3 Redigering og publisering på sosiale medier

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter


Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.