104 Foto i hagen.

Godkjent for 12-15 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

Kunne benytte mobiltelefonen til å ta gode bilder fra hagen. - Lære å kjenne fotofunksjonene og ekstrautstyr. - Lære om motivvalg og teknikker. - Lære om hvordan å redigering bilder og publisering på sosiale medier.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle med interesse for foto og hage.
Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Dag 1 Lære å kjenne fotofunksjonene på egen mobiltelefon og evnt. tilleggsutstyr.
Fotografere.
Dag 2 Fotografere - fokus på motivvalg,
Dag 3 Redigering og publisering på sosiale medier

Arbeidsmåte

  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.