1036 Høstfest

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å arrangere en best mulig høstfest ved planlegging, gjennomføring og evaluering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte og frivillige i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Hovedrammene for Arrangementet

Stikkord:
Invitasjon. Mat. Underholdning.

Arbeidsform:
Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

 • Hvor og når skal det være?
 • Hva slags mat skal vi ha?
 • Hva slags underholdning skal vi ha?
 • Hvem skal innviteres?
 • Hvordan markedsføre høstfesten?
 • Hva må gjøres til neste møte?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Program og økonomi

Stikkord:
Innkjøp. Kostnader. Tidsramme.

Arbeidsform:
Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

 • Hva må vi kjøpe inn?
 • Hvor mye koster det?
 • Tidsramme for kvelden og mer detaljert progam.
 • Hvor mye plass og utstyr trengs til utstillingen av prosjektene?
 • Når kan medlemmene gjøre utstillingene ferdige?
 • Hva gjøres til neste møte?
 • Arbeidsfordeling.

3. samling
TmL: 2
Tema:
Teknisk plan

Stikkord:
Arbeide videre med planene. Detaljer. Fordeling av oppgaver. Ansvarliggjøring

Arbeidsform:
Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

 • Arbeide videre med planene og hvordan de kan løses. Få planene mer detaljerte, hvem gjør hva?
 • Hvem er anvarlige for mat, rigging, rydding, underholdning, lyd/lys?
 • Sette opp en ansvarsliste med navn og fordele og sende denne ut. Hva skal prisene være?
 • Planlegge evt. øvemøter for underholdningen
 • Lage invitasjoner som må sendes ut.Pressemelding

4. samling
TmL: 2
Tema:
Detaljene

Stikkord:
Ansvarssjekk

Arbeidsform:
Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

 • Samle alle opplysningene dere har om hvem som skal gjøre hva?
 • Hvordan ser det ut økonomisk?
 • Tenk gjennom og gå gjennom hele kvelden.
 • Er det noen som må endres, forbedres, kuttes?
 • Er informasjonen sendt ut, bør det inviteres og informeres mer?
 • Planlegg åpningen hvis dette ikke er gjort m.m.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Gjennomføring

Stikkord:
Hovedplan for gjennomføring, Back up plan.

Arbeidsform:
Praksis

Problemstillinger:

 • Gjennomføre etter planene.
 • Må noe endres underveis?
 • Vurdering og møter underveis.
 • Alle passer på sitt ansvarsområde.

6. samling
TmL: 1
Tema:
Oppsummering

Stikkord:
Evaluering av:

 • Planlegging.
 • Gjennomføring.
 • Økonomi

Arbeidsform:
Evaluering, diskusjon

Problemstillinger:

 • Gikk alt etter planen?
 • Hva var bra, hva bør forbedres?
 • Hva bør tenkes på til neste år?
 • Hvordan gikk økonomien?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Vi lager leir, Høstfestnøkkel, info om høstfest.
-Tidligere erfaringer fra høstfest.
- Ulikt underholdnings materiell.

For lærer/instruktør:
- Vi lager leir.
- Høstfestnøkkel, info om høstfest.
- Ulike underholdnings materiell

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Arrangert et arrangement før, kompetanse på hvordan å arrangere og hva en bør tenke på.

Avsluttende prøve/eksamen

Skrive et kort referat/rapport.

Utfyllende opplysninger

Lengden på møtene kan variere fra 1-3 timer og gjennomføreingen kan variere fra 2-5 timer. Kan gjennomføres med eller uten lærer