1035 New Energy- miljøvern og fornybar energi

Mål

Skolere deltakerne i miljøvernsarbeid, med særlig fokus på fornybar energi. Målet er at deltakerne skal bruke det de har lært om fornybar energi og lokalt arbeid til politisk miljøvernarbeid der de bor.

Målgruppe

Ungdommer mellom 13 og 25.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 35 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen er tenkt som et helgekurs.

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 2

Tema

Sakskunnskap om fornybar energi

Stikkord

Deltakerne skal lære mer om hvorfor vi trenger en fornybar framtid og lære hvordan man forbereder aksjoner. - Åpning av seminaret - Natur og Ungdom - Hvorfor trenger vi en fornybar framtid? - Aksjonsforberedelser

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, praktisk øvelse

Problemstillinger

Hvorfor trenger vi en energirevolusjon?

2. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 4

Tema

Energispørsmål og lokalt arbeid

Stikkord

Gjennom aksjon og foredrag om flere temaer, vil deltakerne lære hvordan de kan jobbe med miljøproblemer der de bor.
-Aksjonsforberedelser
-Aksjon for å vise frem løsninger i Drammen sentrum
-Parallell bolk: Miljøvennlig transport, Feilslåtte energiløsninger (vann- og atomkraft)
-Det fornybare Norge (hva er situasjonen, hvordan arbeide lokalt?).

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, praktisk øvelse, diskusjon

Problemstillinger

Hvordan skal vi få et fornybart Norge? Hvorfor er vannkraft og atomkraft ikke løsninger for framtida? Hva er de beste løsningene for norsk samferdsel? Hvordan jobbe med disse spørsmålene i lokallag?

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema

Hvilke løsninger skal vi satse på?

Stikkord

Etter en kort innledning skal deltakerne diskutere hvilke løsninger de vil satse på i grupper, og hvordan man mest effektivt kan få gjennomslag for disse. De skal også diskutere hvilke måter de kan arbeide på når de kommer hjem. Det vil også holdes årsmøter i fylkene, der man vedtar strategi for 2011. Det vil også holdes en kort innledning om landsmøtet for å skape engasjement blant lokallagene. Her vil det legges vekt på lokallagenes mulighet til å påvirke også innad i organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, foredrag, møte, gruppearbeid.

Problemstillinger

Hvilke løsninger er de mest bærekraftige i vårt fylke? Hva skal til for å sette fokus på løsningene? Hvordan kan lokallag påvirke, både utad og innad i organisasjonen?

Opplegg for evaluering

Deltakerne vil få utdelt evalueringsskjemaer med relevante spørsmål, slik at vi skal kunne gjennomføre forbedringer i program og opplegg til neste arrangement. Arrangørene vil også ha et møte der man evalurerer seminaret.