1035 New Energy- miljøvern og fornybar energi

Godkjent for 8–23 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Skolere deltakerne i miljøvernsarbeid, med særlig fokus på fornybar energi. Målet er at deltakerne skal bruke det de har lært om fornybar energi og lokalt arbeid til politisk miljøvernarbeid der de bor.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdommer mellom 13 og 25.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5Timer uten lærer: 2
Tema
Sakskunnskap om fornybar energi

Stikkord
Deltakerne skal lære mer om hvorfor vi trenger en fornybar framtid og lære hvordan man forbereder aksjoner. - Åpning av seminaret - Natur og Ungdom - Hvorfor trenger vi en fornybar framtid? - Aksjonsforberedelser

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, praktisk øvelse

Problemstillinger
Hvorfor trenger vi en energirevolusjon?

2. samling
Timer med lærer: 7Timer uten lærer: 4
Tema
Energispørsmål og lokalt arbeid

Stikkord
Gjennom aksjon og foredrag om flere temaer, vil deltakerne lære hvordan de kan jobbe med miljøproblemer der de bor.
-Aksjonsforberedelser
-Aksjon for å vise frem løsninger i Drammen sentrum
-Parallell bolk: Miljøvennlig transport, Feilslåtte energiløsninger (vann- og atomkraft)
-Det fornybare Norge (hva er situasjonen, hvordan arbeide lokalt?).

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, praktisk øvelse, diskusjon

Problemstillinger
Hvordan skal vi få et fornybart Norge? Hvorfor er vannkraft og atomkraft ikke løsninger for framtida? Hva er de beste løsningene for norsk samferdsel? Hvordan jobbe med disse spørsmålene i lokallag?

3. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 1
Tema
Hvilke løsninger skal vi satse på?

Stikkord
Etter en kort innledning skal deltakerne diskutere hvilke løsninger de vil satse på i grupper, og hvordan man mest effektivt kan få gjennomslag for disse. De skal også diskutere hvilke måter de kan arbeide på når de kommer hjem. Det vil også holdes årsmøter i fylkene, der man vedtar strategi for 2011. Det vil også holdes en kort innledning om landsmøtet for å skape engasjement blant lokallagene. Her vil det legges vekt på lokallagenes mulighet til å påvirke også innad i organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, foredrag, møte, gruppearbeid.

Problemstillinger
Hvilke løsninger er de mest bærekraftige i vårt fylke? Hva skal til for å sette fokus på løsningene? Hvordan kan lokallag påvirke, både utad og innad i organisasjonen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne vil få utdelt evalueringsskjemaer med relevante spørsmål, slik at vi skal kunne gjennomføre forbedringer i program og opplegg til neste arrangement. Arrangørene vil også ha et møte der man evalurerer seminaret.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er tenkt som et helgekurs.