1033 Vardekurs

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi alle deltakerne god kunnskap om hvordan tilrettelegge gode stier i DNT systemet, med tilhørende kunnskap om merking.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i å gjøre en god og viktig dugnadsinnsats for fellesskapet i Norge.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Vardekurs

Stikkord
Orientering om vardekursene. Presentasjon av instruktører og deltakere.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger
Orientering om stedet og fjellområdet kurset holdes i. Informasjon om Dugnadsgruppens funksjoner og dens plass i DNT systemet.

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Vardekurs teori; varding, merking, rydding og hvordan vi setter opp skiltstolper og fester skilt.
Vardekurs i praksis; varding, merking og klipping ute i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger
Hvordan varder og merker vi? Hvordan rydder vi? Hvordan setter vi opp skiltstolper og fester skilt?

3. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Vardekurs i praksis; varding, merking og klipping ute i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etterhver økt.

Problemstillinger
Hvordan varder, merker og klipper vi ute i terrenget?

4. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Vardekurs i praksis; oppsetting av skiltstolpe og festing av skilt ute i terrenget.
Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring
Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger
Hvordan setter vi opp skiltstolper og fester skilt ute i terrenget?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

DNTs merkehåndbok.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap og erfaring fra DNTs merkesystem, har deltatt på vardekurs selv og utpekes fra en av DNTs medlemsforeninger til å være skikket til oppgaven.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering blant deltakerne, som avslutning på alle øktene. Ofte sendes også questback skjema ut til deltakerne etter endt kurs. Dette for en felles sluttevaluering av kurset.

Utfyllende opplysninger

Samlinger kan her sees på som dager. Tiden som brukes på de ulike samlingene kan varieres ut fra individuelle opplegg innenfor den totale rammen.