1033 Vardekurs

Mål

Gi alle deltakerne god kunnskap om hvordan tilrettelegge gode stier i DNT systemet, med tilhørende kunnskap om merking.

Målgruppe

Alle som er interessert i å gjøre en god og viktig dugnadsinnsats for fellesskapet i Norge.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Samlinger kan her sees på som dager. Tiden som brukes på de ulike samlingene kan varieres ut fra individuelle opplegg innenfor den totale rammen.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Vardekurs

Stikkord

Orientering om vardekursene. Presentasjon av instruktører og deltakere.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger

Orientering om stedet og fjellområdet kurset holdes i. Informasjon om Dugnadsgruppens funksjoner og dens plass i DNT systemet.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Vardekurs teori; varding, merking, rydding og hvordan vi setter opp skiltstolper og fester skilt.
Vardekurs i praksis; varding, merking og klipping ute i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger

Hvordan varder og merker vi? Hvordan rydder vi? Hvordan setter vi opp skiltstolper og fester skilt?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Vardekurs i praksis; varding, merking og klipping ute i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etterhver økt.

Problemstillinger

Hvordan varder, merker og klipper vi ute i terrenget?

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Vardekurs i praksis; oppsetting av skiltstolpe og festing av skilt ute i terrenget.
Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Blanding mellom teoriøkter inne og praktisk arbeid ute i felten. Alle øktene både teori og praktisk evalueres etter hver økt.

Problemstillinger

Hvordan setter vi opp skiltstolper og fester skilt ute i terrenget?

Litteratur/materiell for deltakerne

DNTs merkehåndbok.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap og erfaring fra DNTs merkesystem, har deltatt på vardekurs selv og utpekes fra en av DNTs medlemsforeninger til å være skikket til oppgaven.

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering blant deltakerne, som avslutning på alle øktene. Ofte sendes også questback skjema ut til deltakerne etter endt kurs. Dette for en felles sluttevaluering av kurset.