1031 Prosjektvurdering

Mål:

Selvstendig å kunne vurdere 4H-medlemmers prosjekter

Målgruppe:

Prosjektveiledere, klubbrådgivere og andre voksne hjelper i 4H-klubbene

Antall deltakere:

Studieplanen er i utgangspunktet utarbeiet for 5- 20 deltakere. Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

Eventuelle merknader:

Samling 2. kan tilpasses med 4- 8 timer etter som hvor stor arbeidsmengden/deltakere er

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hva skal være med i et 4H-prosjekt

Stikkord:

Prosjekthefte, krav til gjennomføring, tilpassing av prosjektene til nivå, alder og forutsetning. Se på hvordan hefter er fylt ut og gå gjennom de for å se og diskutere Hvordan skrive en vurdering?

Arbeidsform:

Foredrag, samtale, gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan er et prosjekthefte bygd opp? Hva er de generelle kravne for gjennomføring av et prosjekt og hva er kravene til gjennomføring av et 4H-prosjekt? Hvordan ta hensyn/forholde seg til tilpassing av kravene, ulike forutsetninger, nivå (apsirant, junior, senior? Hvordan har 4H-erne fylt ut og hva skal en godkjenne? Ulike måter å skrive en vurdering/tilbakemelding på. Hva kan en gjøre om en syntes det er får tynt/dårlig? Stigen i 4H, merke etter antall gjennomførte prosjekter.

2. samling

Timer uten lærer: 6

Tema:

Vurdering av 4H-prosjekter

Stikkord:

Vurdering av prosjektheftene. Erfaring og spørmåls utveksling under veis

Arbeidsform:

praktisk øvelse med vurdering av prosjektene utfylling av vurderingskjema. alle sitter med sine prosjekter, men utveksling av erfaringer og spørsmål foregår underveis.

Problemstillinger:

Hvordan har deltakerne fyllt ut prosjektene sine? Har de forstått prosjektet? Har innsatsen vært god nok?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Evaluering

Stikkord:

Hvordan vurdere? Hva er utfordringen? Hva kan gjøres bedre? Hvem kan helpe til Hva kan gjøres tidligere på året?

Arbeidsform:

Diskusjon, samtale

Problemstillinger:

Hvordan var det å kontrollere prosjektene? Hva var vanskelig med/under vurderingen? Hva er utfordringen? Hva kan gjøres bedre? Hvem kan helpe til? Hva kan gjøres tidligere på året? Hva kan gjøres/tenkes på til neste år?

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-heftet Oppgåvehjelpar Doumenter som 4H har om veiledning for vurdering av prosjektene, merkesystem m.m.

Krav til lærer/instruktør:

Gjennomført vurderinger tidligere. Evt hatt opplæring i 4H om hvordan vurdere, krav, m.m.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H-heftet Oppgåvehjelpar Doumenter som 4H har om veiledning for vurdering av prosjektene, merkesystem m.m.

Opplegg for evaluering: