1031 Prosjektvurdering

Godkjent for 8–9 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Selvstendig å kunne vurdere 4H-medlemmers prosjekter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Prosjektveiledere, klubbrådgivere og andre voksne hjelper i 4H-klubbene

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Hva skal være med i et 4H-prosjekt

Stikkord:

 • Prosjekthefte, krav til gjennomføring, tilpassing av prosjektene til nivå, alder og forutsetning.
 • Se på hvordan hefter er fylt ut og gå gjennom de for å se og diskutere Hvordan skrive en vurdering?

Arbeidsform:
Foredrag, samtale, gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan er et prosjekthefte bygd opp?
 • Hva er de generelle kravne for gjennomføring av et prosjekt og hva er kravene til gjennomføring av et 4H-prosjekt?
 • Hvordan ta hensyn/forholde seg til tilpassing av kravene, ulike forutsetninger, nivå (apsirant, junior, senior?
 • Hvordan har 4H-erne fylt ut og hva skal en godkjenne?
 • Ulike måter å skrive en vurdering/tilbakemelding på.
 • Hva kan en gjøre om en syntes det er får tynt/dårlig?
 • Stigen i 4H, merke etter antall gjennomførte prosjekter.

2. samling
TuL: 6
Tema:
Vurdering av 4H-prosjekter

Stikkord:

 • Vurdering av prosjektheftene.
 • Erfaring og spørmåls utveksling underveis

Arbeidsform:
praktisk øvelse med vurdering av prosjektene utfylling av vurderingskjema. alle sitter med sine prosjekter, men utveksling av erfaringer og spørsmål foregår underveis.

Problemstillinger:

 • Hvordan har deltakerne fyllt ut prosjektene sine?
 • Har de forstått prosjektet?
 • Har innsatsen vært god nok?

3. samling
TmL: 1
Tema:
Evaluering

Stikkord:

 • Hvordan vurdere?
 • Hva er utfordringen?
 • Hva kan gjøres bedre?
 • Hvem kan helpe til ?
 • Hva kan gjøres tidligere på året?

Arbeidsform:
Diskusjon, samtale

Problemstillinger:

 • Hvordan var det å kontrollere prosjektene?
 • Hva var vanskelig med/under vurderingen?
 • Hva er utfordringen?
 • Hva kan gjøres bedre?
 • Hvem kan helpe til?
 • Hva kan gjøres tidligere på året?
 • Hva kan gjøres/tenkes på til neste år?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H-heftet Oppgåvehjelpar Doumenter som 4H har om veiledning for vurdering av prosjektene, merkesystem m.m.

For lærer/instruktør:
- 4H-heftet Oppgåvehjelpar Doumenter som 4H har om veiledning for vurdering av prosjektene, merkesystem m.m.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført vurderinger tidligere. Evt hatt opplæring i 4H om hvordan vurdere, krav, m.m.

Utfyllende opplysninger

Samling 2. kan tilpasses med 4- 8 timer etter som hvor stor arbeidsmengden/deltakere er.