1023 Opplæringsjakt på villmink

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:

 • Innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
 • Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
 • Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
 • Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
 • Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Kompetansekrav:

Gjennomført jegerprøve

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Opplæringsjakt på villmink

Stikkord:

 1. Biologi og adferd (ca. 1. time)
 2. Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
 3. Jaktformer og hunder (ca. 1 time)\
 4. Våpenbehandling (ca. 1. time)\
 5. Praktisk jakt (ca. 3. timer)
 6. Etter felling (ca. 1. time)

Arbeidsform:
Teori. Kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute.

Problemstillinger:

 • Biologi og adferd tar for seg spørsmål knyttet til forplantning, leveområder, opprinnelse, næringsvalg, effekt på andre viltarter
 • Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper,
 • Bruk av rifle, kalibervalg og sikkerhet
 • Jaktformer og hunder tar for seg spørsmål knyttet til posteringsjakt, bruk av hund, feller
 • Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til sikker bakgrunn, flere jegere og andre brukere, plassering av feller
 • Praktisk jakt tar for seg praktisering av sikker jakt
 • Etter felling tar for seg spørsmål knyttet til flåing, pelshåndtering og våpenpuss

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Til delen om Biologi og adferd, hører Jakt og fangst av mink fra NJFF,
 • Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglbrosjyre 2008 fra NJFF

For lærer/instruktør:

 • Til alle delemnene hører Jegerprøvemateriellet.
 • Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen særskilte, men det anbefales at veilederne/jaktfadderne har gjennomgått "Veilederkurset" i regi av lokalforeningen

Utfyllende opplysninger

Kurset er over 8 timer og kan tenkes gjennomført på en eller to dager. Gjennomføring på en dag stiller krav til gode pauser for at det pedagogiske kravet om god læring skal kunne gjennomføres

Kurset foregår i hovedsak utendørs. det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor et er gode muligheter for jaktsituasjoner

Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest

Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset