1023 Opplæringsjakt på villmink

Mål:

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
Innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe:

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for en liten gruppe jegere. Egnet gruppe kan være mindre en tre deltakere, med mulighet for en deltaker dersom instruktør/veileder har gjennomført veilederkurs eller er instruktør

Kompetansekrav til deltakerne:

Gjennomført jegerprøve

Eventuelle merknader:

Kurset er over 8 timer og kan tenkes gjennomført på en eller to dager. Gjennomføring på en dag stiller krav til gode pauser for at det pedagogiske kravet om god læring skal kunne gjennomføres
Kurset foregår i hovedsak utendørs. det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor et er gode muligheter for jaktsituasjoner
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Opplæringsjakt på villmink

Stikkord:

1. Biologi og adferd (ca. 1. time)
2. Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
3. Jaktformer og hunder (ca. 1 time)
4. Våpenbehandling (ca. 1. time)
6. Praktisk jakt (ca. 3. timer)
5. Etter felling (ca. 1. time)

Arbeidsform:

Teori. Kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute.

Problemstillinger:

Biologi og adferd tar for seg spørsmål knyttet til forplantning, leveområder, opprinnelse, næringsvalg, effekt på andre viltarter
Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper, Bruk av rifle, kalibervalg og sikkerhet
Jaktformer og hunder tar for seg spørsmål knyttet til posteringsjakt, bruk av hund, feller
Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til sikker bakgrunn, flere jegere og andre brukere, plassering av feller
Praktisk jakt tar for seg praktisering av sikker jakt
Etter felling tar for seg spørsmål knyttet til flåing, pelshåndtering og våpenpuss

Litteratur/materiell for deltakerne:

Til delen om Biologi og adferd, hører Jakt og fangst av mink fra NJFF, Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglbrosjyre 2008 fra NJFF

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilte, men det anbefales at veilederne/jaktfadderne har gjennomgått "Veilederkurset" i regi av lokalforeningen

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til alle delemnene hører Jegerprøvemateriellet. Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider http://www.naturogmiljo.no