102 Seterliv

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om setertradisjoner og seterlivet i Øldalen. Lære å orientere seg på "kuråket" til og fra setra i Øldalen. Lære å utnytte naturens ressurser i seterområdet. Lære om ulike fiskemetoder i ferskvann. Lære om bruk av ulike fiskeredskaper. Lære å lage mat av fisk på setra, inkludert behandling av fisken før tilberedning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i aldersgruppen 14-18 år.
4H-alumner i aldersgruppen 18-27 år.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

Dag 1:

  • Introduksjon: Om seterlivet i Øldalen med fokus på fiske, hvilke fiskevann som livnærte budeiene og andre arbeidere på setra før, hvilke typer fisk som finnes i Øldalen (1 time)
  • Teoretisk bolk: Fiskekort, ulike fiskemetoder, behandling og tilbereding av fisk på setra (1 time).
  • Praktisk bolk: Fiske fra land og båt, enten med stang, garn eller oter. Behandle og tilberede fisk til middag (4 timer)
  • I tillegg: Overnatting på setra, uten strøm og vann, må hente ved og vann, fyre i peisen, lage mat på bålpanne, og se til at dyra har det bra.

Dag 2:

  • Introduksjon: Om seterlivet i Øldalen med fokus på kuer og seterdrift generelt, eks. hva "kuråket" er og hva det brukes til, hvordan kalle på kuer, omvisning på setra og hva de ulike husene brukes til, hvordan melke kua på tradisjonelt vis (1 time)
  • Praktisk bolk: Lage sveler/vafler på tradisjonelt jern, gå "kuråket" fra Øldalen til Kvikne (3 timer).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ulike bygdebøker og historiske tekster om seterliv i Norge og Øldalen.
Ulike fiskebøker.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder, og som kjenner til Øldalens seterhistorie og setertradisjoner.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen kan fint benyttes til andre deler av landet også, og tilpasses til lokale forhold.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.