1018 Opplæringsjakt på hare

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
- Innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
- Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
- Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
- Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
- Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Kompetansekrav: Gjennomført jegerprøve

Innhold

TmL: 10
Tema:
Opplæringsjakt på hare

Stikkord:

 1. Biologi og adferd (ca. 1. time)
 2. Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
 3. Jaktformer og hunder (ca. 1 time)
 4. Våpenbehandling (ca. 1. time)
 5. Praktisk jakt (ca. 5. timer)
 6. Etter felling (ca. 1. time)


Arbeidsform:
Teori. Kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute.

Problemstillinger:

 1. Biologi og adferd tar for seg spørsmål knyttet til forplantning, leveområder, flokkadferd, beitetrekk og bruk av sanser
 2. Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper, anslagsenergi og avstandsvurdering
 3. Jaktformer og hunder tar for seg spørsmål knyttet til posteringsjakt, lokkejakt m/bulvan, apporterende hunder og kamuflasje
 4. Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til sikker bakgrunn, flere jegere, kulturlandskap og andre brukere
 5. Praktisk jakt tar for seg praktisering av sikker jakt
 6. Etter felling tar for seg spørsmål knyttet til flåing, ribbing, mørning og våpenpuss

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglbrosjyre 2008 fra NJFF

For lærer/instruktør:
- Til alle delemnene hører Jegerprøvemateriellet.
- Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ingen særskilte, men det anbefales at veilederne/jaktfadderne har gjennomgått "Veilederkurset" i regi av lokalforeningen

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er utarbeidet for en liten gruppe jegere. Egnet gruppe kan være mindre en tre deltakere, med mulighet for en deltaker dersom instruktør/veileder har gjennomført veilederkurs eller er instruktør

Kurset er over 10 timer og kan tenkes gjennomført på én eller to dager. Gjennomføring på én dag stiller krav til gode pauser for at det pedagogiske kravet om god læring skal kunne gjennomføres
Kurset foregår i hovedsak utendørs. det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor et er gode muligheter for jaktsituasjoner
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset