1014 Ysting/kjøttfag og omsetningsformer for landbruksprodukter

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om yste-og kjøttfaget og å lage sider. Lære om bærekraft ved gårds-og stølsbesøk og alternative omsetningsformer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder og småbrukere, som ønsker å starte med ysting og kjøttforedling, og også for folk som ønsker å få utvidet kunnskap.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Ysting med feta- ost

Stikkord
Ysting av feta-ost med teori om bakteriologi, egenskapene til de forskjellige typer melk fra ku, geit og sau (Flere deltakere ønsker å begynne med saueostproduksjon)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk og teoretisk kurs med ystetekniker og ysting av feta-ost

Problemstillinger
Hvordan forebygge feil i osten (esing, for tørr, hvordan forebygge feil fra fjøset, under ysting og under lagring).

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Ysting av presset ost

Stikkord
Gjennomgang av ysteprosessen(særtrekk ved en presset ost, hva skal man spesielt passe på ved ystingen)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk og teoretisk. Laging av ost og ysting av presset ost.

Problemstillinger
Bakteriologi, lagring, lagringsrom. Hva skal man passe på ved lagring av ferskost?

3. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Ysting av ferskost

Stikkord
Oppskrift

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, praktisk og teoretisk, der Priscilla Telmon (Le Savoir Vert du Nord) lager en ferskost av geitemelk

Problemstillinger
Bakterier, esing, feil muggsorter som kommer, lagringsform. Hvordan forebygge feil ved ferskostlaging?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Rapporter, oversettelser fra teorien
Fagbøker(på fransk)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdannet ystetekniker

Avsluttende prøve/eksamen

Rapport. Info på engelsk siden lærer har tilgang til engelsk info og snakker engelsk.

Utfyllende opplysninger

Kurset er en oppfølging av tidligere ystekurs med gårdsbeøk i Norge. For omsetningsformer gjelder det samme.