1014 Ysting/kjøttfag og omsetningsformer for landbruksprodukter

Mål

Lære om yste-og kjøttfaget og å lage sider. Lære om bærekraft ved gårds-og stølsbesøk og alternative omsetningsformer.

Målgruppe

Bønder og småbrukere, som ønsker å starte med ysting og kjøttforedling, og også for folk som ønsker å få utvidet kunnskap.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er en oppfølging av tidligere ystekurs med gårdsbeøk i Norge. For omsetningsformer gjelder det samme.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Ysting med feta- ost

Stikkord

Ysting av feta-ost med teori om bakteriologi, egenskapene til de forskjellige typer melk fra ku, geit og sau (Flere deltakere ønsker å begynne med saueostproduksjon)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk og teoretisk kurs med ystetekniker og ysting av feta-ost

Problemstillinger

Hvordan forebygge feil i osten (esing, for tørr, hvordan forebygge feil fra fjøset, under ysting og under lagring).

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Ysting av presset ost

Stikkord

Gjennomgang av ysteprosessen(særtrekk ved en presset ost, hva skal man spesielt passe på ved ystingen)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk og teoretisk. Laging av ost og ysting av presset ost.

Problemstillinger

Bakteriologi, lagring, lagringsrom. Hva skal man passe på ved lagring av ferskost?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Ysting av ferskost

Stikkord

Oppskrift

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, praktisk og teoretisk, der Priscilla Telmon (Le Savoir Vert du Nord) lager en ferskost av geitemelk

Problemstillinger

Bakterier, esing, feil muggsorter som kommer, lagringsform. Hvordan forebygge feil ved ferskostlaging?

Litteratur/materiell for deltakerne

Rapporter, oversettelser fra teorien

Krav til lærer/instruktør

Utdannet ystetekniker

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Fagbøker(på fransk)

Opplegg for evaluering

Rapport. Info på engelsk siden lærer har tilgang til engelsk info og snakker engelsk.